Νέα αντικειμενικά  κριτήρια για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, φέρνει νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Φεβρουαρίου

Σε ακολουθία με το  σύστημα που ακολουθείται στην Αμερική, θα εξετάζονται οι δαπάνες διαβιώσης και τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογουμένου, κάτι που θα γίνεται αυτοματοποιημένα και με ηλεκτρονικό τρόπο όταν θα ξεκινήσει η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών (φοροκάρτας) από το σύνολο των φορολογουμένων.

Με το νέο σύστημα το άθροισμα των δαπανών διαβιώσεως, των συναλλαγών και των αγορών περιουσιακών στοιχείων θα διασταυρώνεται με το δηλωθέν εισόδημα του φορολογούμενου. Σε περίπτωση αποκλίσεων ο φόρος θα υπολογίζεται επί του τεκμαρτού εισοδήματος και θα επιβάλλονται κυρώσεις ανάλογα με το μέγεθος της παραβάσεως.

Την ίδια στιγμή, με Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να υπογραφή μέσα στο επόμενο διάστημα, οι εκδότες και οι λήπτες τιμολογίων θα είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων τα στοιχεία της συναλλαγής προκειμένου να γίνεται διασταύρωση. Με αυτό τον τρόπο θα περιοριστούν οι πλαστές και εικονικές συναλλαγές, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.

Η εν λόγω Απόφαση θα προβλέπει ότι οι εκδότες τιμολογίου συγκεκριμένης αξίας θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν όλα τα στοιχεία της συναλλαγής στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Εκτός από τον εκδότη του τιμολογίου, ηλεκτρονική πιστοποίηση θα διενεργή και ο λήπτης του τιμολογίου.

Σε περίπτωση που εκδότης ή λήπτης τιμολογίου δεν προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων θα επιβαρύνεται με πρόστιμο, ενώ η συναλλαγή δεν θα αναγνωρίζεται ως επαγγελματική δαπάνη προκειμένου να μειώνονται αντίστοιχα τα φορολογητέα κέρδη.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις βασίζονται σε προτάσεις που είχαν καταθέσει στο υπουργείο Οικονομικών οι εμπειρογνώμονες της «τεχνικής βοήθειας» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Οι υφιστάμενοι έλεγχοι

Σε μικρό δείγμα φορολογουμένων θα επικεντρωθούν στο προσεχές διάστημα οι έλεγχοι του υπουργείου Οικονομικών. Όλοι οι υπόλοιποι φορολογούμενοι θα θεωρηθούν ειλικρινείς και δεν πρόκειται να ελεγχθούν.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε φορολογούμενους που δεν υπάχθηκαν στην περαίωση, σε ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας που εμφανίζουν ισχνά εισοδήματα, στις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που έχουν «ιστορικό» φοροδιαφυγής.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα κληθούν για έλεγχο είναι όσοι διαθέτουν μεγάλης αξίας ακίνητα και υψηλά εισοδήματα, ανέλεγκτες υποθέσεις των οποίων επίκειται παραγραφή, μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ ή ασυνήθιστα χαμηλά έσοδα, μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και συναλλαγές με υπεράκτιες εταιρείες.

Σημειώνεται πως το υπουργείου Οικονομικών στοχεύει να εισπράξει το 2011 περίπου 1,5 δισ. ευρώ από παρεμβάσεις και πολιτικές που πατάσσουν την φοροδιαφυγή και τιμωρούν τους φοροκλέπτες.

news.in.gr