Στο ποσό των 16.612.332 ευρώ ανέρχονται τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, την περίοδο από 01.01.2003 έως 18.11.2011, μετά από ελέγχους που διενήργησαν τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) και αφορούσαν, μεταξύ άλλων και στην τήρηση της ποιότητας των διακινούμενων καυσίμων. Από τα πρόστιμα αυτά έχουν εισπραχθεί μόνο 3.972.850 ευρώ.

Έγγραφο του υφυπουργού Περιβάλλοντος Ιωάννη Μανιάτη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βαγιωνά, ενημερώνει ότι «για το χρονικό διάστημα από 01.01.2003 έως και 18.11.2011 έχουν γίνει 23.598 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων με αριθμό ελεγχθέντων δειγμάτων 83.921 (Diesel 24.925 και βενζίνες 58.996). Από τους ελέγχους αυτούς έχουν επιβληθεί πρόστιμα 16.612.332 ευρώ και έχουν εισπραχθεί 3.972.850 ευρώ».

Ο βουλευτής της ΝΔ είχε απευθύνει ερώτηση στον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ζητώντας να ενημερωθεί αν επιβλήθηκαν πρόστιμα σε περιπτώσεις καυσίμων που εντοπίστηκαν με αυξημένη περιεκτικότητα σε θείο.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι:

Το 2003 ελέγχθηκαν 1.766 πρατήρια, το 2004 ελέγχθηκαν 2.514, το 2005 ελέγχθηκαν 1.226, το 2006 ελέγχθηκαν 2.152, το 2007 ελέγχθηκαν 2.450, το 2008 ελέγχθηκαν 2.552, το 2009 ελέγχθηκαν 3.539, το 2010 ελέγχθηκαν 3.577 πρατήρια και το διάστημα από 1.1.2011 έως 18.11.2011 ελέγχθηκαν 3.822 πρατήρια. Ο κ. Μανιάτης ενημερώνει, εξάλλου, το βουλευτή της ΝΔ ότι αναλυτικά στοιχεία για τα επιβληθέντα πρόστιμα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (www.ypeka.gr) και ότι έχουν τοποθετηθεί και σύνδεσμοι (links) με τα επιβληθέντα πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.