Στην Αθήνα θα βρίσκεται, σήμερα και αύριο (9 & 10/01/2012), ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης  για τη διεκπεραίωση σοβαρών υπηρεσιακών θεμάτων και την επίλυση κρίσιμων τοπικών προβλημάτων, και συγκεκριμένα:
 
1)  Σήμερα 09/01/2012 θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Ιωάννη Οικονομίδη, με αντικείμενο συζήτησης την «Ύδρευση ευρύτερη περιοχής Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη». Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσφατης ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα ζητήσει:

-την αντιμετώπιση των άμεσων κοινωνικών θεμάτων που έχουν προκύψει, με κυρίαρχο πρόβλημα τη μετεγκατάσταση του οικισμού Σφενδυλίου

-την επίλυση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων από την εκτέλεση του έργου

-την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων, που δημιουργούνται στο Δήμο μας από την εκτέλεση, αυτού του μεγάλου έργου υποδομής

-τη σύσταση του Ενιαίου φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του έργου και την εκπόνηση τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος (ΤΑΠ) στην περιοχή της Λαγκάδας και την κατασκευή συγκεκριμένων έργων  (νέα χάραξη ή βελτίωση της διατομής του επαρχιακού δρόμου Ποταμιές-Αβδού, κατασκευή δικτύου υδροδότησης οικισμού Ποταμιών, παραλίμνιος δρόμος, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός περιοχής, κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων κ.ά.

2) Αύριο 10/01/2012, θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Καραβοκύρη, προκειμένου να επισπευσθεί και να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος, από το αρμόδιο κλιμάκιο του δικαστηρίου, της σύμβασης για την ανάθεση της καθαριότητας και της αποκομιδής των απορριμμάτων σε τρίτο (ανάδοχο). Η εν λόγω σύμβαση πρόκειται να ξεκινήσει από 1/3/2012 μέχρι 31/12/2014.