Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Νοέμβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.587,0 εκατ. ευρώ έναντι 3.110,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 16,8%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά τον μήνα Νοέμβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.802,3 εκατ. ευρώ έναντι 3.954,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2010 - Νοεμβρίου 2011 παρουσίασε αύξηση 12,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2009 - Νοεμβρίου 2010.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2010 - Νοεμβρίου 2011 παρουσίασε μείωση 12,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2009 - Νοεμβρίου 2010.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.727,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.709,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 1,1%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Νοέμβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.420,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.465,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 3,1%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων κατά τον μήνα Νοέμβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.802,3 εκατ. ευρώ έναντι 3.954,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010.