Σκάνδαλο καταγγέλουν οι εργαζόμενοι στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης σε επιστολή τους προς τον γενικό γραμματέα Βιομηχανίας, Αλ. Φούρλα.

«Μετά λύπης μας διαβάσαμε το άρθρο 19 του πολυνομοσχεδίου με τίτλο: Επείγουσες Ρυθμίσεις των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας- Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, και πραγματικά απορούμε πώς εκχωρείτε την κερδοφόρα δραστηριότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε) με μετοχικό κεφάλαιο 4.500.000 ευρώ, προς το εργαστήριο με το όνομα ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με μετοχικό κεφάλαιο 450.000 ευρώ, για το οποίο υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον του προέδρου Α. Περιβολάρη και του διευθύνοντος συμβούλου Α. Τζαμτζή, για την έκδοση ψευδών πιστοποιητικών», αναφέρουν στην επιστολή τους.

Οι εργαζόμενοι εξηγούν περαιτέρω τον λόγο της αντίδρασής τους, αναφέροντας ότι με το πολυνομοσχέδιο (άρθρο 19) εκχωρείται η κερδοφόρα δραστηριότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης - η πιστοποίηση - χωρίς κανένα οικονομικό δημοσιονομικό όφελος, αφού δίδεται σε κρατικό εργαστήριο. Επίσης, εκχωρούνται τα εργαστήρια του ΕΛΟΤ, με τον ν. 4002/11, πάλι στην ΕΒΕΤΑΜ, τα οποία κόστιζαν 3.800.000 ευρώ. Μόνο που ο ΕΛΟΤ είναι ΔΕΚΟ με μετοχικό κεφάλαιο 4.500.000 ευρώ και εκπροσωπεί την Ελλάδα διεθνώς στον τομέα της Τυποποίησης, ενώ η ΕΒΕΤΑΜ είναι εργαστήριο με Μετοχικό Κεφάλαιο 450.000 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι του ΕΛΟΤ δηλώνουν αποφασισμένοι να δημοσιεύσουν και να αποστείλουν όλα τα σχετικά έγγραφα προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.