Κατακόρυφη πτώση σε ποσοστό 64% εμφάνισε η συνολική αξία των συναλλαγών στο Χ.Α. το Δεκέμβριο του 2011, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010, ενώ σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 κατέγραψε πτώση 45,7% και διαμορφώθηκε στα 596,76 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Αξίαnumbers, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2011 ήταν 28,42 εκατ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€49,93 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€75,44 εκατ.).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα αυξήθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και έφθασε σε ποσοστό το 50,9%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 50,4%.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 47,9% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Τον Δεκέμβριο 2011 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €6,22 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από ξένα νομικά πρόσωπα (€3,81 εκατ.), από ξένα φυσικά πρόσωπα (€1,18 εκατ.), από λοιπά νομικά πρόσωπα (€0,97 εκατ.) και από θεσμικούς επενδυτές (€0,26 εκατ.) Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €6,61 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (€4,32 εκατ.), από αμοιβαία κεφάλαια (€3,39 εκατ.), από εταιρείες επενδύσεων (€1,88 εκατ.), από ασφ. εταιρ. & συνταξιοδοτ. κεφάλαια (€0,33 εκατ.) και από τον δημόσιο τομέα (€0,24 εκατ.), ενώ οι εισροές προέρχονται από Έλληνες ιδιώτες (€2,61 εκατ.), από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (€0,92 εκατ.) και από λοιπά ιδιωτικών χρηματοοικονομικών (€0,02 εκατ.).


protothema.gr