Σε απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς όσον αφορά τον αριθμό των πυρκαγιών αλλά και τη δράση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Τζερμιάδου προχώρησε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Πύραρχος Ηλίας Μ. Βολυράκης.

Ο κ. Βολυράκης αναφέρει:

Μειωμένες είναι στο σύνολό τους οι πυρκαγιές το 2011 σε σχέση με το 2010 όσον αφορά τις αγροτικές – χορτολιβαδικές – δασικές πυρκαγιές και τα μεταφορικά μέσα ξηράς. Αυξημένες όμως όσον αφορά τις αστικές πυρκαγιές (σπίτια, ξενοδοχεία, οικοπεδικοί χώροι κλπ.) και τα πρανή οδών.

Επίσης μείωση παρουσίασαν οι παροχές βοηθείας (απελευθέρωση ατόμων από ανελκυστήρες, πλύσιμο δρόμων λόγω τροχαίων, απελευθέρωση – απομάκρυνση αντικειμένων, διάσωση ανθρώπων και ζώων, διάσωση από τροχαία, αναζήτηση εξαφανισμένων κλπ). Μείωση παρουσιάζουν και οι καμένες εκτάσεις.

Συγκεκριμένα: Το 2011 η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγίου Νικολάου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τζερμιάδου επενέβησαν σε:

- Είκοσι τέσσερις αστικές πυρκαγιές ενώ το 2010 σε είκοσι μία.

- Δέκα σε αγροτικές εκτάσεις ενώ το 2010 σε δέκα εννέα και κάηκαν 8,3 στρέμματα το 2011 ενώ το 2010 62,20 στρέμματα.

- Είκοσι μία σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις ενώ το 2010 σε τριάντα δύο και κάηκαν 213,5 στρέμματα το 2011 ενώ το 2010 705,68 στρέμματα.

- Είκοσι δύο πρανή οδών ενώ το 2010 σε έντεκα και κάηκαν 0,2 στρέμματα το 2011ενώ το 2009 κάηκαν 0,7 στρέμματα.

- Μηδέν αλσύλλια ενώ το 2010 σε ένα.

- Έξι μεταφορικά μέσα ενώ το 2010 σε δέκα.

- Εβδομήντα παροχές βοηθείας ενώ το 2010 σε ενενήντα τρεις.

Τα έργο της υπηρεσίας μας δεν περιορίσθηκε μόνο στα ανωτέρω .

Όσο αφορά την πυρασφάλεια: Υποβλήθηκαν εξήντα τρεις μελέτες για έγκριση και εγκρίθηκαν εξήντα τρεις. Έγιναν εκατό έξι αυτοψίες και χορηγήθηκαν εκατό τέσσερα πιστοποιητικά πυροπροστασίας. Επίσης έγιναν έξι ομιλίες σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενημερώθηκαν εξακόσια ογδόντα τρία παιδιά, δέκα επτά ομιλίες σε επιχειρήσεις και ενημερώθηκαν τριακόσιοι εξήντα πέντε εργαζόμενοι. Διατέθηκαν έξι οχήματα σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς για θέματα πρόληψης.

Ανακριτικό έργο

Έγιναν είκοσι μία δικογραφίες για αστικές πυρκαγιές, είκοσι για αγροτικές πυρκαγιές και επτά για δασικές – χορτολιβαδικές πυρκαγιές.

Από άποψη εκδήλωσης πυρκαγιών: Τριάντα τέσσερις πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από αμέλεια, είκοσι τρεις από πρόθεση, δέκα τυχαία και δέκα τέσσερις από άγνωστα αίτια.

Τα αίτια των παραπάνω πυρκαγιών: Δώδεκα είναι από άγνωστη αιτία, τριάντα δύο από γυμνές φλόγες, σε δύο διορίσθηκε πραγματογνώμονας, τρείς οφείλονται σε βραχυκύκλωμα, μία σε ρήψη βεγγαλικών, πέντε σε σπινθήρες, δύο σε διαρροή- διαφυγή και ανάφλεξη υγρών ή αερίων καυσίμων και είκοσι τέσσερις σε υπολείμματα καπνίσματος. Συνολικά έγιναν χίλιες εκατό πενήντα τέσσερις κινήσεις οχημάτων και διανύθηκαν εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα εννέα χιλιόμετρα.

Ο εξοπλισμός

Η Π.Υ. Αγίου Νικολάου διαθέτει δέκα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα εκ των οποίων το ένα είναι διασωστικό και ένα καλαθοφόρο μήκους είκοσι μέτρων. Επίσης μία κλούβα και δύο τζιπ.

Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τζερμιάδου διαθέτει τρία υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα.

Προσωπικό

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγίου Νικολάου υπηρετούν τριάντα υπάλληλοι που ενισχύονται τους θερινούς μήνες με την πρόσληψη δεκαπέντε εποχικών υπαλλήλων.

Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τζερμιάδου υπηρετούν οκτώ πυροσβεστικοί υπάλληλοι που ενισχύονται τους θερινούς μήνες με την πρόσληψη οκτώ εποχικών υπαλλήλων.