Τρίζει το οικοδόμημα του "Καλλικράτη" στην περιφέρεια του Ηρακλείου καθώς άλλοι Δήμοι έχουν πληθώρα εργαζομένων ενώ άλλοι υπολειτουργούν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Πατρίς", ύστερα από τις καταργήσεις υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, οι περισσότεροι υπάλληλοι προτίμησαν να μεταταχθούν στο Δήμο Ηρακλείου και όχι σε δήμους της ενδοχώρας. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο ο Δήμος Ηρακλείου να έχει πληθώρα προσωπικού ενώ η πλειοψηφία της περιφέρειας να υπολειτουργεί ακριβώς λόγω της έλλειψης σε προσωπικό.

Λύση δεν φαίνεται να βρίσκεται άμεσα, καθώς από το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν απαγορευτεί οι επιπλέον προσλήψεις. Έτσι οι δήμαρχοι στις προβληματικές υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να δέχονται παράπονα από δημότες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.