Πλεόνασμα 68 δισ. κορωνών (7,7 δισ. ευρώ) εμφάνισε το 2011 η Σουηδία όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία εθνικού χρέους καθώς η χώρα συνεχίζει να ανακάμπτει από τη χρηματοπιστωτική κρίση η οποία έπληξε τη χώρα το 2008 και το 2009.

Το πλεόνασμα ήταν σε γενικές γραμμές ανάλογη της πιο πρόσφατης πρόβλεψης της υπηρεσίας για πλεόνασμα 69 δισ. κορωνών και αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του 2010.

«Η ανάκαμψη της σουηδικής οικονομίας συνέχισε να είναι ισχυρή το 2011, το οποίο παρήγαγε υψηλότερα έσοδα από το φόρο εισοδήματος,» αναφέρει η υπηρεσία στην ανακοίνωσή της. Επιπλέον, η κυβέρνηση πούλησε μετοχές της Nordea (NDA.SK) και της Telia Sonera (TLSN.SK).