Με αλφαβητική σειρά και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου η απογραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων όλης της χώρας.

Στόχος του υπουργείου Υγείας  το οποίο θα έχει εφεξής την ευθύνη για την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Επιδομάτων είναι  να εξαλειφθούν… επιδημίες αναπηρίας που ενέσκηπταν τα προηγούμενα έτη σε ολόκληρους νομούς,  όπως στη Ζάκυνθο η τύφλωση και στη Βοιωτία το βρογχικό άσθμα! Όπως είχε αποκαλύψει το protothema.gr, (http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=152363) περί τις 19.000 περιπτώσεις προνοιακών επιδομάτων βρίσκονταν από τον περασμένο Οκτώβριο στο μικροσκόπιο των κατά τόπους φορέων και υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα εκτιμάται ότι μέσω της απογραφής και μόνο –χωρίς δηλαδή την επανεξέταση- θα εξοικονομηθούν έως και 250 εκατ. ευρώ  από τα 6,2 δις ευρώ που καταβάλλονται κάθε χρόνο σε προνοιακά επιδόματα καθώς  οι πολλαπλές εγγραφές αυτομάτως θα διαγραφούν.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο αρμόδιος  υφυπουργός Υγείας κ. Μάρκος Μπόλαρης, οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας, απροστάτευτων ανηλίκων, ομογενών, στεγαστικής συνδρομής, υπερηλίκων ΟΓΑ και δικαιούχων διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων μπορούν να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, άσχετα με το δήμο και την περιφέρεια από την οποία λαμβάνουν το επίδομα.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει την 1 Φεβρουαρίου  και θα διαρκέσει  μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012, ανάλογα με τη συχνότητα του αρχικού γράμματος του επωνύμου του δικαιούχου. Ειδικότερα, η απογραφή των δικαιούχων των οποίων το επώνυμο ξεκινά: Από Α έως Ι, θα γίνει από 01-02-2012 μέχρι 15-02-2012. Από Κ έως Ο, θα γίνει από 15-02-2012 μέχρι 29-02-2012. Από Π έως Ω, θα γίνει από 01-03-2012 μέχρι 16-03-2012.

Μετά το πέρας της καταγραφής κάθε δικαιούχος επιδόματος θα λάβει έναν μοναδικό δεκαψήφιο κωδικό και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων από δήμους και περιφερειακές ενότητες που θα λάβουν πρόσβαση στο εθνικό μητρώο. Επιπλέον, στην εγκύκλιο ορίζεται ρητά ότι η απογραφή κάθε δικαιούχου επιδόματος αποτελεί ατομική του υποχρέωση,  γεγονός που συνεπάγεται ότι «σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δε θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο ελάμβανε έως σήμερα».

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευσή τους στα ΚΕΠ οι δικαιούχοι:

-Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας τους
- Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) (π.χ. Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011, ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, παραστατικό φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κτλ.) στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου του επιδόματος
-Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
-Βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού
-  Αναγνωριστική απόφαση του δήμου / περιφέρειας / νομαρχίας, σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος
- Απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία εκδόθηκε μέσα στο 2011
Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ κατά το διάστημα της απογραφής, τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί.