Συνάντηση εργασίας με τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος και τα στελέχη του τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης είχε σήμερα η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, με θέμα την εντατικοποίηση των ελέγχων σε επιχειρήσεις, για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Αυτό που τονίστηκε κατά τη συνάντηση είναι η ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων, που γίνονται σε καθημερινή βάση, καθώς όπως έχει διαπιστωθεί από αυτοψίες καθόλη τη διάρκεια του 2011 καθώς και παρελθόντων ετών, πολλές επιχειρήσεις (ελαιοτριβεία, τυροκομεία, ποιμνιοστάσια, ΧΥΤΑ κ.α.) δεν τηρούν τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες, με αποτέλεσμα η δραστηριότητά τους να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Για αυτό λόγο οι έλεγχοι από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος αναμένο-νται ακόμα πιο εντατικοί επιβάλλοντας τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία πρόστιμα στους παραβάτες, που παρά τις συνεχείς συστάσεις δεν τηρούν τη νομιμότητα