Τα ακίνητα και γενικότερα την περιουσία που ανήκει σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, θα μπορεί εφεξής να αξιοποιεί το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, όπως προβλέπει το άρθρο 7 του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο άρθρο επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι το Ταμείο θα μπορεί να αποκτά την κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα ακινήτων που ανήκουν στο «Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή εταιρείες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ».

Με αυτή τη διάταξη καλύπτεται και η απόκτηση επιμέρους εμπραγμάτων δικαιωμάτων (για παράδειγμα η υψηλή κυριότητα) και όχι μόνον της πλήρους κυριότητας.

Παράλληλα, με άλλη διάταξη στο ίδιο άρθρο του πολυνομοσχεδίου, ορίζεται ότι για την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεων, το Ταμείο θα μπορεί να αναθέτει την εξεύρεση αγοραστή σε χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες είτε θα εγγυώνται τη συνολική αναμενόμενη πρόσοδο, είτε θα προσφέρουν τις προς πώληση μετοχές στις τρέχουσες τιμές με ή χωρίς άνοιγμα βιβλίου προσφορών.

Το Ταμείο θα μπορεί να προχωρά και σε συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να υπεισέρχεται σε κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την επαύξηση της άξιας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ