Με διακοπή της επικουρικής σύνταξης που λαμβάνουν εδώ και μια πενταετία, κινδυνεύουν χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλοι.

Το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να επιβάλει -με διλημματικό τρόπο-  στο ταμείο επικουρικής ασφάλισης της Εμπορικής Τράπεζας, να παραδώσει στο ΙΚΑ τα στοιχεία των περίπου 6.000 υπαλλήλων της τράπεζας (αλλά και ορισμένων άλλων ακόμα όπως της πρώην ΕΤΒΑ και της Alpha) οι οποίοι βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς  και μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των 65 ετών λαμβάνουν από ΤΕΑΠΕΤΕ ένα ιδιαίτερα παχυλό ποσό ("μόρφωμα"), πριν υπαχθούν πλήρως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εντύπωση προκαλεί ο γλαφυρός τρόπος με τον οποίο η αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου δικαιολογεί τη λήψη του συγκεκριμένου μέτρου.

Όπως αναφέρει «η συνεχιζόμενη άρνηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ) να παραδώσει το αρχείο των συνταξιούχων του, ή έστω αντίγραφο αυτού, στο ΕΤΕΑΜ, και παρά τις επανειλημμένες συστάσεις και σαφείς εντολές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ, όπως η αδυναμία ελέγχου των συντάξεων από το ΕΤΕΑΜ, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια των προβλεπόμενων μεταβολών σύμφωνα με τη νομοθεσία του».

Όπως όλα δείχνουν, το ΤΕΑΠΕΤΕ δεν δίνει τα στοιχεία που ζητά το ΙΚΑ, προκειμένου να μην υποστούν οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι τις περικοπές που προβλέπονται στις επικουρικές συντάξεις.  

Η σχετική διάταξη στο πολυνομοσχέδιο ορίζει ξεκάθαρα ότι «με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναστέλλεται η καταβολή από το ΕΤΕΑΜ  της σύνταξης στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος που υπήχθησαν υποχρεωτικά από το ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ από 18/4/2006. Για τη συνέχιση της καταβολής της σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ,  απαιτείται να παραδώσει το ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ τα πλήρη στοιχεία του αρχείου των συνταξιούχων που υπήχθησαν σε αυτό.  Μετά την παράδοση των ανωτέρω στοιχείων, ανακαθορίζεται και επανακαταβάλλεται από το ΕΤΕΑΜ η ανασταλείσα σύνταξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η μη ένταξη των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, από το οποίο εξυπηρετείται το ΕΤΕΑΜ, έχει επιφέρει μέχρι σήμερα:
-  αδυναμία χορήγησης από το ΕΤΕΑΜ αυξήσεων στις καταβαλλόμενες συντάξεις επί μια 5ετία, αφού χωρίς τους συνταξιοδοτικούς φακέλους καθίσταται αδύνατος ο υπολογισμός και η καταβολή των δικαιούμενων ποσών αυξήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ.
 -  αδυναμία αφαίρεσης του ποσού της κύριας σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης που καταβάλλεται από το ΕΤΕΑΜ, σε υποκατάσταση κύριας σύνταξης, διότι το υπόλοιπο ποσό που απομένει υπολείπεται του κατώτατου ορίου του ΤΕΑΠΕΤΕ, το οποίο δεν αποδέχεται η μηχανογραφική του υπηρεσία.

Με άλλα λόγια, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική, «συνεχίζεται η καταβολή από το ΕΤΕΑΜ ποσών συντάξεων που αντιστοιχούν σε προσυνταξιοδοτικές παροχές, ενώ οι συνταξιούχοι ήδη λαμβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις παροχές αυτές ως κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν διπλές συντάξεις, από τις οποίες η επικουρική είναι μεγαλύτερη της κύριας»!

protothema.gr