Ανοδικές τάσεις επικρατούν στο Χρηματιστήριο την Πέμπτη, με τους επενδυτές να προχωρούν σε τοποθετήσεις κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, όπου τα κέρδη ξεπερνούν το 4%.