Την υπογραφή μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ και του ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου Silcio, θυγατρική της Damco Energy και της Διεθνούς Κατασκευαστικής, ενέκρινε το ΔΣ του οργανισμού, για την από κοινού σύσταση εμπορικής ανώνυμης εταιρείας, στην οποία η ΔΕΗ θα συμμετέχει με ποσοστό 49%.

Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η προώθηση, μέσω πανελλαδικού δικτύου franchising, ολοκληρωμένων λύσεων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ, κατά τη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης.

Η ΔΕΗ θα μετέχει επίσης κατά 49% και στο μετοχικό κεφάλαιο των εργοστασίων κατασκευής φωτοβολταϊκού εξοπλισμού Poiritium και Silcio του ομίλου, τα οποία θα προμηθεύουν στην εμπορική εταιρεία τον αντίστοιχο εξοπλισμό.

Η οριστική συμφωνία συνεργασίας θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών.


in.gr