Με αίτημα την ακύρωση του ενιαίου μισθολογίου, 8.108 υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 932 υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού προσέφυγαν μα τα σωματεία τους στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) και 8.108 υπάλληλοι του ΙΚΑ κατέθεσαν στο ΣτΕ προσφυγή 1.040 σελίδων.

Ανάλογη προσφυγή 179 σελίδων κατέθεσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργατοτεχνιτών του υπουργείου Πολιτισμού και 932 εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Όλοι στρέφονται κατά του νόμου που αφορά το νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο και της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη με την οποία παρέχονται οδηγίες για την αναδιάρθρωση της δομής του μισθολογίου των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των ΟΤΑ.

Οι εργαζόμενοι μαζί με τον νόμο και την υπουργική απόφαση προσβάλλουν και τα ατομικά τους φύλλα μισθοδοσίας των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2012.

Στις προσφυγές τους υποστηρίζουν ότι το ενιαίο μισθολόγιο προσκρούει στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας.

Επισημαίνουν ακόμα ότι "οι αποδοχές τους περικόπτονται αιφνιδίως μετά από πολλαπλές παρεμβάσεις που ήδη έχουν οδηγήσει στη μείωσή τους από το Μάρτιο του 2010 (Ν. 3833/2010) και εφεξής, με αποτέλεσμα να ανατρέπεται πλέον με τον πιο βίαιο τρόπο κάθε οικογενειακός και προσωπικός προγραμματισμός, ενώ δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να καλύψουν τις δαπάνες τους".

Μάλιστα τονίζουν ότι πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια για αγορά κατοικίας και στους οποίους για το λόγο αυτό γίνονται κρατήσεις από τη μισθοδοσία τους, φτάνουν στο σημείο να λαμβάνουν μηδενικές ή αρνητικές μισθοδοσίες (αποδοχές).

Ζητούν, τέλος, οι προσφυγές τους να συζητηθούν στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, καθώς το ενιαίο μισθολόγιο είναι ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος.