Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Απόστολος Κλινάκης, σε συνέχεια των ενεργειών που αφορούν στα γεγονότα του νομού Ρεθύμνης, και στα πλαίσια των από κοινού προσπαθειών με την Περιφερειακή ενότητα Κρήτης, το Δήμαρχο Ρεθύμνου, το ΚΕΔΔΥ Ρεθύμνου, το Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου και άλλους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, για τη στήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, τη διασφάλιση της ηρεμίας των μαθητών των γονέων και των κηδεμόνων τους και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ρέθυμνο, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012.

Το πρόγραμμα της επίσκεψής του αυτής έχει ως ακολούθως:

Στις 10:00 π.μ, θα πραγματοποιήσει ενημερωτική συνάντηση, στο Γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. Ν. Ρεθύμνης, με τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης, τους Δ/ντες Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ν. Ρεθύμνου, τους νέους Σχολικούς Συμβούλους και των δυο βαθμίδων του Νομού καθώς και τους προέδρους των Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπ/κων Π.Ε και Δ.Ε Ρεθύμνου. Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης Κρήτης σε συνεργασία με τους Δ/ντες Π.Ε. και Δ.Ε. Ν. Ρεθύμνης.

Στις 12:00, ο κ. Απόστολος Κλινάκης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε. Κρήτης θα παρευρεθούν σε συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του 2ου Δημ Σχολείου της πόλης (Καμαράκι), με θέμα «Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών στη διαχείριση της κρίσης», και εισηγητές τους ψυχολόγους του ΚΕΔΔΥ Ρεθύμνου, Στέφανο Πλεξουσάκης και Κων/να Δελιγιάννη.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δήμου Ρεθύμνης κ. Μυλωνάκης Μανώλης (ψυχολόγος) … « είναι ανάγκη να σκεφτούμε νηφάλια και να βρούμε κατευθύνσεις στήριξης των παιδιών μας ».

Η συζήτηση αυτή συνδιοργανώνεται, ύστερα από έγκριση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Απόστολου Κλινάκη, από τη Δ/νση Π.Ε και τη Δ/νση Δ.Ε Ν. Ρεθύμνου, μετά από αίτημα της Ένωσης Γυμναστών του Νομού, και θα παρευρεθούν σ’ αυτή, ύστερα από πρόσκληση, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης καθώς και του Δήμου Ρεθύμνου .
.
Οι παραπάνω αναπτυσσόμενες δράσεις σκοπό έχουν να συμβάλλουν στη διαφύλαξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Νομού. Επιδιώκεται να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την πορεία των δράσεων αυτών, ώστε να ελέγχονται να κλιμακώνονται ή να επαναπροσδιορίζονται οι τρόποι και η υλοποίησή τους για αποδοτικότερα αποτελέσματα.