Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σχέδιο Π.Δ. με θέμα «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων γης», και ειδικότερα επειδή με το άρθρο 14 του Σχεδίου Π.Δ. επιχειρείται η απαγόρευση της χρήσης κατοικίας στις εκτός σχεδίου περιοχές, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση σε όλη την κοινωνία, τόσο στον κλάδο των Μηχανικών όσο και στους πολίτες, οι οποίοι ένιωσαν να απαξιώνεται η περιουσία τους, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη συνεδρίαση της 12/01/2012, αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης καθώς και την αντίστοιχη ανακοίνωση της Ν.Ε. Λασιθίου του Τμήματος, αποφάσισε την έκδοση της παρακάτω ανακοίνωσης:

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό και με πολλές αμφιβολίες τη βεβιασμένη κίνηση του Υπουργείου για την υπογραφή του παραπάνω Π.Δ. και επισημαίνει τα παρακάτω:

-Η εκτός σχεδίου δόμηση αποτελεί μια πραγματικότητα που από τη μια πλευρά έδωσε λύση στο πρόβλημα της στέγασης, από την άλλη πλευρά όμως δημιούργησε πολλά προβλήματα στο περιβάλλον και στην οργάνωση του χώρου.

- Η απόπειρα κατάργησής της εκτός σχεδίου δόμησης, χωρίς να έχουν προηγηθεί άλλες σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις όπως επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας πολεοδόμησης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι Δασικοί Χάρτες, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων και χωρίς να δοθεί χρόνος ώστε να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν την περιουσία τους (στο άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις αναφέρει ότι το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα έχει άμεση ισχύ), θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον άκαιρη και βεβιασμένη. Η παροχή πολεοδομημένης γης από την Πολιτεία, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, δασολογίου των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων, αποτελούν προϋπόθεση για το σταδιακό περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης και παράλληλα προϋπόθεση για την ουσιαστική βελτίωση του εξωαστικού χώρου, την προστασία του τοπίου και του περιβάλλοντος, που θεωρούμε ότι είναι και τα ζητούμενα στη σύγχρονη Ελληνική και όχι μόνο πραγματικότητα.

- Χρειάζεται να αποσαφηνιστεί ότι το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα θα πρέπει να δίνει κατευθύνσεις για το μελλοντικό Χωροταξικό Σχεδιασμό 1ου και 2ου επιπέδου δηλαδή κατά την εκπόνηση ή αναθεώρηση των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, και Πολεοδομικών Μελετών. Σε καμία περίπτωση να μην έχει εκτελεστικό χαρακτήρα και να μην εφαρμόζεται άμεσα σε επίπεδο Οικοδομικών Αδειών.

-Θεωρούμε βεβιασμένη την κίνηση του Υπουργείου, επειδή ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα, που θα επηρεάσει τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων της χώρας μας, θα πρέπει να είναι προϊόν επιστημονικής μελέτης και επεξεργασίας, και θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της ευρύτερης δυνατής αποδοχής και ελέγχου, που θα προκύψει μετά από εκτεταμένη διαβούλευση τόσο με το Τεχνικό Επιμελητήριο, όσο και με τους άλλους Επιστημονικούς και Παραγωγικούς Φορείς της χώρας, αφού προφανώς δοθεί ένα εύλογο χρονικό περιθώριο για την αποκρυστάλλωση απόψεων και θέσεων από τους Φορείς.

- Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα ζητήσει άμεσα, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, να παρέμβει στο Υπουργείο, ώστε να δοθεί όχι μόνο ικανός χρόνος διαβούλευσης αλλά και χρόνος για τη σύνταξη επιστημονικά τεκμηριωμένης πρότασης από το ΤΕΕ για το θέμα των χρήσεων γης.