Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS προχωράει στην υλοποίηση της καινοτόμου προγράμματος έρευνας «Απο - Τιμώντας το Νερό».

Σκοπός της έρευνας, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο αλλά και στην Ελλάδα, είναι η καταγραφή τη σχέσης των νοικοκυριών με το νερό και η περαιτέρω προώθηση των απαιτούμενων βημάτων για την βιώσιμη διαχείρισή του, βάσει των στοιχείων που θα προκύψουν από αυτή.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (εκτός από το Ηράκλειο και στην Αττική, Βόλος, Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Κοζάνη, Λαμία, Ξάνθη, Πάτρα, Ρόδος) και βασικό της εργαλείο αποτελεί, ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο , η συμπλήρωση του οποίου θα αποφέρει χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε, αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε το νερό.

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αναμένεται να παρουσιαστούν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού το Μάρτιο του 2012. Βάσει των αποτελεσμάτων, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σκοπεύει να ξεκινήσει μια πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης με στόχο την καλύτερη δυνατή εξοικείωσή μας με ζητήματα καθημερινής χρήσης και διαχείρισης του νερού, εξοικονόμησης, ανακύκλωσης.

Επιπλέον, να καταθέσει επεξεργασμένες προτάσεις σε θεσμικό επίπεδο για τη διαμόρφωση των κατάλληλων εκείνων πολιτικών, που θα ενσωματώσουν τα συμπεράσματα της έρευνας και θα συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.