Μετά τους Atenistas, Patrinistas, Thessalonistas, Minoistas, Kavalistas… συγκροτήθηκε η ομάδα πολιτών, ονόματι, Merabellistas.

Έτσι τη Δευτέρα, οι Λασιθιώτες θα κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου.

Από τις 15:00 μέχρι τις 17:00, εθελοντές πολίτες θα βρίσκονται στη Λίμνη (κάτω από το Du Lac) για «να σηκώσουν τα μανίκια» και να καθαρίσουν τη Λίμνη,