Συνεχίστηκαν με πολύ χαμηλούς ρυθμούς οι εξαγωγές των οπωροκηπευτικών. Η ζήτηση είναι μικρή σε όλα τα προϊόντα και με χαμηλές τιμές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσεχθεί η ποιότητα και η καλή φήμη των ελληνικών προϊόντων.

Όπως αναφέρει στον ΑγροΤύπο ο κ. Γ. Πολυχρονάκης, ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS, «πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα προβλήματα που δημιουργούνται από την μη ύπαρξη των απαραίτητων κονδυλίων για τη διακίνηση και των έλεγχο των προϊόντων εκ μέρους των εποπτικών αρχών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 7 – 13/1/2012, είναι οι εξής:

Μανταρίνια 18.362 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 21.012 τόνων

Πορτοκάλια 57.635 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 62.342 τόνων

Λεμόνια 189 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 211 τόνων

Γκρέϊπ Φρουτ 100 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 83 τόνων

Ακτινίδια 23.976 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 20.175 τόνων

Αγγούρια 5.546 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 7.387 τόνων

Μήλα 9.045 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 8.718 τόνων

Σταφύλια 67.544 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 68.603 τόνων