Από αύριο, Δευτέρα ξεκινάει το μέτρο της απόσυρσης, το οποίο θα ισχύει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 2011 (απόσυρση και αγορά νέου).
Η διαδικασία της απόσυρσης είναι η εξής:

Ο κάτοχος του προς απόσυρση αυτοκινήτου, θα το πηγαίνει σε ένα από τα επίσημα κέντρα ανακύκλωσης του ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) και θα το παραδίδει για ανακύκλωση. Σημειώστε πως το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη και να διαθέτει όλα τα στοιχεία του αμαξώματος. Η εταιρεία ανακύκλωσης πρέπει να έχει εκδώσει το ανάλογο έγγραφο μέσα σε οκτώ ημέρες.

Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος σε οποιαδήποτε υπηρεσία μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας προκειμένου σε πέντε ημέρες να το έχει διαγράψει. Το πιστοποιητικό καταστροφής συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της εγκατάστασης επεξεργασίας σχετικά με την κατάσταση του οχήματος. Σημειώστε ότι την όλη παραπάνω διαδικασία συνήθως την αναλαμβάνουν οι εταιρείες ανακύκλωσης.

Παράλληλα ο κάτοχος του αυτοκινήτου θα πρέπει να πάρει μία βεβαίωση από τη ΔΟΥ που ανήκει, ότι δεν χρωστάει τέλη κυκλοφορίας όλα τα έτη που κυκλοφορεί το αποσυρόμενο αυτοκίνητο, εκτός αν έχουν κατατεθεί οι πινακίδες. Αν τα χρωστάει, θα πρέπει να τα πληρώσει.

Πολλές από τις εισαγωγικές εταιρείες έχουν ετοιμάσει τον ανάλογο μηχανισμό, ώστε να αναλάβουν οι ίδιες την όλη παραπάνω διαδικασία (εκτός της βεβαίωσης από τις ΔΟΥ) για τους πελάτες τους.

Στην περίπτωση που η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται από τις εμπορικές επιχειρήσεις εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών κατατίθενται:

α. Αίτηση με την οποία ζητούν την παραλαβή του καινούριου αυτοκινήτου προκειμένου να το διαθέσουν στο δικαιούχο.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου οχήματος για τη συμφωνία με την εμπορική επιχείρηση ως προς τη διαδικασία της απόσυρσης ή και του προσώπου προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου αυτοκινήτου, ή του προσώπου στο οποίο έχει εκχωρηθεί η διαδικασία απόσυρσης.

protothema.gr