Δεδομένη θεωρούν αναλυτές της αγοράς συναλλάγματος, αλλά και επενδυτικών οίκων, όχι μόνο την έξοδο της χώρας μας από το ευρώ, αλλά και τη σημαντική υποτίμηση του νομίσματος της Ελλάδας, όπως και αν θα λέγεται αυτό.

Σε ιστοσελίδα, που αφορά σε επενδύσεις σε νομίσματα και εμπορεύματα, αναλυτής, επικαλούμενος την έκθεση μεγάλου οίκου, είναι ξεκάθαρος:

“Δεδομένου ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωζώνη πριν από δέκα χρόνια, με ισοτιμία 1 ευρώ = 340,75 δραχμές, η αγορά τιμολογεί αυτή την περίοδο σε μια μαζική υποτίμηση, γύρω στις 1530 δραχμές ανά ευρώ (!)”.

Στη συγκεκριμένη ανάλυση, που έχει στη διάθεσή του το 24h.gr, παρατίθενται προβλέψεις, σύμφωνα με τις οποίες η υποτίμηση του νέου ελληνικού νομίσματος σε σχέση με το ευρώ θα φτάσει το 4,5 προς 1, εξ ου και η ισοτιμία των 1530 δραχμών !

Η έκθεση εξετάζει τη σχέση με το ευρώ και άλλων νομισμάτων, που πιθανώς να επανέλθουν, αφού μιλά για την έξοδο και των υπόλοιπων προβληματικών χωρών από τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.

Ακόμα, όμως, και σε αυτή την περίπτωση, η “νέα δραχμή” θα υποτιμηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι  το “νέο εσκούδο (2,3/1)”, η “νέα ιρλανδική λίρα (1,8/1)”, αλλά και σε σχέση με τη “νέα ισπανική πεσέτα” και τη “νέα ιταλική λιρέτα”, με ασήμαντες μεταβολές.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Το γεγονός πως, με βάση τις ίδιες προβολές, η δραχμή αποσυνδέεται όλο και περισσότερο από το μάρκο, δείχνει, σύμφωνα πάντα με τον αναλυτή, πως “η αγορά περιμένει όλο και περισσότερο αυτή την έξοδο ή την υποτίμηση να συμβεί”.


24h.gr