Καθήκοντα Διοικητή στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, αναλαμβάνει ο κ. Χρήστος Μπουραντάς.

Ο κ. Μπουραντάς που μέχρι σήμερα ήταν διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου, προήχθη στο βαθμό του Αρχιπυράρχου.