Φρένο στην άναρχη οικιστική επέκταση επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Περιβάλλοντος με ένα νέο πολεοδομικό πλαίσιο το οποίο θα προβλέπει μείωση της ισχύουσας επιτρεπόμενης δόμησης, κατάργηση παρεκκλίσεων αλλά και δυνατότητα συνένωσης μικρών οικοπέδων.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή της Κυριακής», η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση αναμένεται να μειωθεί από τα 200 τ.μ στα 150 τ.μ, όπως ισχύει ήδη σήμερα στα 24 νησιά που διέπονται από ειδικά διατάγματα, ενώ η ελάχιστη αρτιότητα θα αυξηθεί με παράλληλη κατάργηση των παρεκκλίσεων. Ως αντιστάθμισμα θα δίνεται η δυνατότητα συνένωσης μικρών οικοπέδων, ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερες, άρτιες ιδιοκτησίες.

Παλαιά κτίσματα, όπως στάβλοι και αποθήκες, δεν θα προσμετρούνται στον συντελεστή, ώστε να μην κατεδαφιστούν, ενώ θα ξεκαθαριστεί το δίκτυο των δημοτικών ή κοινόχρηστων δρόμων και να διαχωριστεί από εκείνο των μονοπατιών, προκειμένου να μειωθεί η δόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές.