Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει αύριο, Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κώστας Σκανδαλίδης συνοδευόμενος από την Γενική Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Γεωργία Μπαζώτη, προκειμένου να μετέχουν στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Κύριο θέμα του Συμβουλίου θα είναι με ποιον τρόπο μπορεί να συμβάλει στον στόχο της «ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης» η νέα ΚΑΠ.

Το δεύτερο θέμα του μονοήμερου Συμβουλίου είναι η οδηγία 1999/74 που καταργεί τις συμβατικές κλωβοστοιχίες για τις όρνιθες ωοπαραγωγής. Η Κομισιόν θα ενημερώσει τους 27 για τα συμπεράσματα σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε για την ευζωία των ορνίθων και αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση από τα κράτη μέλη για το βαθμό προετοιμασίας τους ενόψει της εφαρμογής της οδηγίας από 1ης Ιανουαρίου 2012.

Διαβάστε ΕΔΩ την έκθεση της Ε.Ε. για τα οφέλη απο την απαγόρευση της χρήσης συμβατικών κλωβοστοιχιών για τις ωοπαραγωγές όρνιθες.