Συνεχίζει να προσφέρει προσωρινή φιλοξενία σε 24ωρη βάση μέχρι και την Παρασκευή 20/1/2012 και ώρα 3 μμ στο κτίριο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, που βρίσκεται στην οδό Παλμέτη αρ. 17 Αγ. Τριάδα Ηρακλείου τηλ. 2810242920,ο δήμος Ηρακλείου.

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας  σχετικά με την προστασία αστέγων ατόμων, που στερούνται κατοικίας ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο, όπου παρατηρούνται πολύ μικρές θερμοκρασίες.

Εφόσον δε, απαιτηθεί λόγω των καιρικών συνθηκών παράταση της φιλοξενίας, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.