Κατά περίπου 5%, μειώθηκαν το 2011 τα έσοδα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων της χώρας από τις πωλήσεις τους στην εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της isotimia.gr. Αυτό προκύπτει από στοιχεία τα οποία αφορούν τις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2011. Παράλληλα, λόγω της μικρότερης ή της μεγαλύτερης μείωσης των τιμών σε σειρά φαρμάκων, συνεχίστηκε η καταγραφή σημαντικών ανακατατάξεων σε επιχειρηματικό επίπεδο. 

Στο ενδεκάμηνο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, IMS, σημειώθηκε αύξηση του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 0,4% στις 380,7 εκατομμύρια φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 393 επιχειρήσεων του κλάδου κατά 5,2% στα 3,54 δισ. ευρώ. Δεδομένου ότι η αντίστοιχη μείωση της αξίας των πωλήσεων στο πεντάμηνο ήταν 15,9%, συνάγεται ότι επέρχεται επιβράδυνση του ρυθμού πτώσης των εσόδων, άρα και της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, λόγω της κυκλοφορίας νέων, ακριβότερων φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

Στην κορυφή του σχετικού πίνακα, με κριτήριο τα έσοδα, βρίσκονται οι επιχειρήσεις Novartis με μερίδιο 8,9% και μειωμένα κατά 0,6% έσοδα, Pfizer επίσης με 8,9% (έσοδα -10,5%), Sanofi-Aventis με 6,9% (έσοδα -16,2%), AstraZeneca με 5,0% (έσοδα -10,5%) και GlaxoSmithKline με 4,5% (έσοδα -8,1%), με συνολικές πωλήσεις που ανέρχονται σε 1,2 δισ. ευρώ. 

Η ΒΙΑΝΕΞ βρίσκεται στην έκτη θέση με μερίδιο επίσης 4,5% (έσοδα: -9,3%), ακολουθούμενη στην έβδομη από τη Pharmaserve (3,8% και έσοδα -7,5%), στην όγδοη από την Elpen (3,4% και έσοδα -3,3%), στην ένατη από την Merck Sharp Dohme (3,3% και έσοδα +5,6%) και στη δέκατη από την Abbott (3,3% και έσοδα -7,4%). Η Merck Sharp Dohme, ως γνωστόν, ανέκτησε τα δικαιώματα εμπορίας σειράς φαρμάκων που διέθετε η ΒΙΑΝΕΞ.

Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η Roche Pharma με μερίδιο 2,8% (έσοδα +14,1%), στη 12η η Bristol Myers Squibb (μερίδιο 2,7% και έσοδα -12,1%), στη 13η η η Boehringer Ingelheim (μερίδιο 2,6% και έσοδα -6,4%), στη 14η η Janssen Cilag (2,2% και -16,7%), στη 15η η Genesis Pharma (1,6% και +57,1%), στη 16η η Menarini (1,6% και +11,0%), στη 17η η Bayer Health Care (1,5% και +6,7%), στη 18η η Galenica (1,4% και -2,4%), στη 19η η Servier (1,3% και +8,4%) και στην εικοστή θέση η Alapis (1,3% και -43,1%). 

Με πωλήσεις που ανέρχονται σε 2,5 δισ. ευρώ, οι «20» συγκεντρώνουν, αθροιστικά, μερίδιο 71% της συνολικής αγοράς, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, κατά την εξεταζόμενη περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2011, μειώθηκε κατά 5,2%, υποχωρώντας στο επίπεδο των 3,54 δισ. ευρώ. Οι υπόλοιπες πωλήσεις ύψους περίπου 1,03 δισ. ευρώ (29% των συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από 373 άλλες επιχειρήσεις.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι τα στοιχεία της IMS δεν περιλαμβάνουν τις πωλήσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τα νοσοκομεία.