Στην πιλοτική φάση του προγράμματος «Πράσινα Στρατόπεδα» εντάσσεται ο Ναύσταθμος Κρήτης. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννη Ραγκούση σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευτύχη Δαμιανάκη, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τον κ. Ραγκούση, η αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού έχει συντάξει ολοκληρωμένη τεχνική πρόταση που αφορά στην ανάληψη περιβαλλοντικών δράσεων για τη μετατροπή του επισκευαστικού του Ναύσταθμου σε «Πράσινο Στρατόπεδο». Η πρόταση περιλαμβάνει πληθώρα παρεμβάσεων με στόχο τη δραστική μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη βελτίωση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την απορρύπανση εδαφών, καθώς και μέτρα πρόληψης θαλάσσιας ρύπανσης. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες των κτηρίων, καθώς και σε σκίαστρα χώρων στάθμευσης.

Ήδη από τον Νοέμβριο του 2010, με ερώτησή του στη Βουλή (αρ. 6.279/16-11-2010), ο κ. Δαμιανάκης είχε προτείνει να συμπεριληφθεί ο Ναύσταθμος στην υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων στους τομείς ευθύνης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με νέα ερώτησή του (αρ. 2.709/13-12-2011), ο Χανιώτης βουλευτής είχε επαναφέρει το θέμα, προτείνοντας την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Ναύσταθμο Κρήτης και άλλες στρατιωτικές μονάδες του νησιού, σε εφαρμογή του προγράμματος «Πράσινα Στρατόπεδα». Ο κ. Δαμιανάκης σημείωνε ότι με τη μετατροπή των στρατοπέδων σε πρότυπες εγκαταστάσεις αειφόρου ανάπτυξης, ενισχύεται σημαντικά η προσπάθεια περιορισμού του κόστους λειτουργίας τους, καθώς υπολογίζεται ότι για την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ οι Ένοπλες Δυνάμεις δαπανούν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στην απάντησή του ο κ. Ραγκούσης αναφέρεται σε έγγραφο της αρμόδιας αρχής του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το ΕΣΠΑ (ΕΠΕΕΡΑ) με το οποίο γνωστοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι το τελικό ύψος των Προγραμμάτων «Πράσινα Στρατόπεδα» και «Πράσινο Νοσοκομείο» ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ (περιλαμβάνονται τα κόστη εκπόνησης των οριστικών μελετών και εκτέλεσης των έργων). Στην πιλοτική φάση των προγραμμάτων περιλαμβάνονται το στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» (Πετραχώρι Ξάνθης), ο Ναύσταθμος Κρήτης, η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα και το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον υπουργό, «στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες εκπόνησης των απαιτούμενων προμελετών και υποστηρικτικών μελετών, προκειμένου τα αντίστοιχα έργα να καταστούν ώριμα και να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι βάσει των υποχρεώσεων του ΥΠΕΘΑ στο μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΕΘΑ-ΥΠΕΚΑ, προβλέπεται η σταδιακή επέκταση των αρχών αειφόρου ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, που θα εφαρμοστούν στα προαναφερθέντα στρατόπεδα/υπηρεσίες, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις». Ο κ. Ραγκούσης προσθέτει ότι «από πλευράς ΥΠΕΘΑ έχει ήδη εγκριθεί η αναγκαιότητα συμμετοχής του σε δύο πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας (τάξης μεγέθους 15-20 MW το καθένα) σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στρατόπεδα, τα οποία θα εκτελεστούν μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα) και εκτιμώνται σε επενδύσεις τάξης μεγέθους 55-60 εκατομμύρια ευρώ το καθένα».