Με τα smartphones να γίνονται πια ευρέως διαδεδομένα, το φαινόμενο οι υπάλληλοι να εργάζονται περισσότερο ακόμα και μετά τις ώρες εργασίας αρχίζει και γίνεται πιο έντονο. Θα μπορούσε όμως αυτό να αποτελέσει και μία μορφή υπερωρίας όμως;

Ένας νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βραζιλία φαίνεται να υποστηρίζει την παραπάνω υπόθεση. Ο εν λόγω λοιπόν νόμος δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να διεκδικήσουν υπερωρίες σε περίπτωση που χρειαστεί να εργαστούν μέσω e-mail μετά το πέρας της εργασίας τους.