Υπεγράφει απο τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρο Αρναουτάκη, η απόφαση για ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ""ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ", με συνολικό προυπολογισμό 29.180.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως μεγάλο τμήμα του έργου αφορά μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, καθώς μόνο εκεί προβλέπονται έργα βελτίωσης κόμβων.

Όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, την οποία παρουσιάζει σήμερα το Flashnews.gr, ο Περιφερειάρχης Κρήτης αποφασίζει "την Ένταξη της Πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ " στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Κρήτης" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το προτεινόμενο έργο αφορά στη υλοποίηση εργασιών βελτίωσης (παρεμβάσεις σε εντοπισμένες επικίνδυνες θέσεις) του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, με κύριο στόχο την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των επαρχιακών δρόμων και τη μείωση του αριθμού ή και της σοβαρότητας των τροχαίων ατυχημάτων.

Παρά τις συνεχιζόμενες εργασίες βελτίωσης στο επαρχιακό δίκτυο και λόγω του μεγέθους και της παλαιότητας του, έχουν εντοπιστεί (καταγραφή από επιτόπιες αυτοψίες των αρμοδίων υπηρεσιών, αξιοποίηση- αξιολόγηση στοιχείων ατυχημάτων, επισημάνσεων - αναφορών της τροχαίας και των τοπικών αρχών, δημοσιεύσεων στο τοπικό τύπο, συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού) πολλά σημεία υψηλής επικινδυνότητας, στα οποία απαιτούνται άμεσες επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας. Τέτοια σημεία είναι:

o Σημεία με ελλιπή οριζόντια και κάθετη σήμανση.
o Σημεία οδικών διασταυρώσεων χωρίς, ή με λανθασμένη, γεωμετρική χάραξη κόμβου και χωρίς σωστή σήμανση ή ηλεκτροφωτισμό
o Σημεία με παλαιό ασφαλτοτάπητα ο οποίος έχει γίνει ολισθηρός και πολλές φορές σε θέσεις με μη επαρκή ή και ανάποδη επίκληση σε στροφές.
o Σημεία όπου παρατηρούνται πτώσεις βράχων στο οδόστρωμα. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Κρήτη, λόγω της μορφολογίας του νησιού στους ορεινούς όγκους του οποίου βρίσκονται πολυάριθμα φαράγγια.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις, ομαδοποιούνται σε αντιστοιχία με τους παραπάνω τύπους επικίνδυνων σημείων στις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:

1. Οριζόντια & κάθετη σήμανση
2. Βελτίωση / κατασκευή κόμβων
3. Βελτίωση πρόσφυσης (αντιολισθηρός τάπητας), αποκατάσταση / αντικατάσταση
οδοστρωμάτων, τεχνικά
4. Προστασία από πτώσεις βράχων & κατολισθήσεις.

Οι δράσεις αυτές, εκτός από την βελτίωση κατασκευή κόμβων που αφορά μόνο την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, απλώνονται γεωγραφικά και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης και κάθε μία υλοποιείται ανεξάρτητα ως αυτόνομο υποέργο.

Ποιά έργα θα γίνουν με 4 υποέργα

Με την ολοκλήρωση της πράξης παραδίδεται προς χρήση το επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης μήκους 1700 χιλιομέτρων, βελτιωμένο ως προς την οδική ασφάλεια.

Παραδοτέο του 1ου Υποέργου αποτελούν οι επαρχιακοί δρόμοι των 4 περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης με βελτιωμένη οριζόντια και κάθετη σήμανση.

Παραδοτέο του 2ου Υποέργου αποτελούν βελτιωμένοι σε θέματα οδικής ασφάλειας οι παρακάτω κόμβοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου:
- Κόμβος στη συμβολή των οδών Αυλή – Ίνι – Σχοινιάς (οικισμός Ίνι)
- Κόμβος Μοίρες – Μάταλα & Σίβα – Καμηλάρι
- Κόμβος στη συμβολή των οδών Πετροκεφάλι – Πιτσίδια και Πετροκεφάλι – Σίβα
(θέση Άγια Μαρίνα)
- Κόμβος εντός του οικισμού Κ. Πουλιά (συμβολή, εντός του οικισμού Κ. Πουλιά, των οδών προς Άνω Πουλιά, προς Καστελιανά και δημοτικοί δρόμοι του οικισμού Κάτω Πουλιά)
- Κόμβος στη διακλάδωση προς Ι.Τ.Ε. (κόμβος επ. οδ. Ηρακλείου - Βουτών περί τη
χ.θ. 3+750)
- Κόμβος Φαιστού, με δρόμο προς Πιτσίδια (Φαιστός – Πετροκεφάλι – Πιτσίδια)
- Κόμβος Κυλιστού
- Κόμβος οικισμού Αμιρά

Παραδοτέο του 3ου Υποέργου αποτελούν τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλτοτάπητα όπως η πρόσφυση (κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα) & η ομαλότητα (αποκατάσταση βλαβών όπως ρηγματώσεις, στρεβλώσεις, ρυτιδώσεις, καθιζήσεις, διογκώσεις, λακκούβες κ.λπ.,)

Παραδοτέο του 4ου Υποέργου αποτελούν έργα ανάσχεσης καταπτώσεων, καθώς και έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου στα οποία παρουσιάζονται έντονα τέτοια φαινόμενα.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]