Σαφέστατη προειδοποίηση πως η Ευρώπη μπαίνει σε ύφεση ενώ την ίδια ώρα φρενάρει η ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως Βραζιλία, Ινδία, Ρωσία, Ν. Αφρική και Τουρκία.

Σύμφωνα με την Τράπεζα η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,5% το 2012 και 3,1% το 2013, χειρότερα δηλαδή από τις προβλέψεις που έγιναν τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρεται σε έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας ''Η κρίση στην Ευρώπη και η μικρότερη ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυξάνει το ρίσκο ότι οι δύο παράγοντες ενισχύουν ο ένας τον άλλο, με αποτέλεσμα μια ακόμη ασθενέστερη έκβαση''.