Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα:

«Ενίσχυση της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων - Πρόγραμμα «ΟΑΕΠ-Εξωστρέφεια» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 16:30 μ.μ. στην αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΑΚΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν άμεσα από τα στελέχη της Διοίκησης του ΟΑΕΠ σχετικά με τους τρόπους ένταξης στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, μέσω του οποίου μπορούν και να ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους και να εξασφαλίσουν ταυτόχρονα ισόποση χρηματική κάλυψη των ασφαλισμένων τιμολογίων, έως 200.000 € για 4 μήνες και με ευνοϊκό επιτόκιο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο.

Πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση: 2810 343458,