Συνολικά 122 εργαζόμενους πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Φαιστού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ εντάσσεται στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Υπενθυμίζεται πως ο Δήμος Φαιστού είχε καταθέσει αίτηση για την ένταξη στα συγκεκριμένα προγράμματα, η οποία βασίστηκε σε μία Ολοκληρωμένη Μελέτη Αναγκών που είχε καταρτιστεί από εξειδικευμένους συνεργάτες αποκλειστικά για το Δήμο.

Τα προγράμματα θα είναι έως πεντάμηνης διάρκειας, ενώ η αμοιβή των εργαζομένων ορίζεται στα 25 ευρώ ημερησίως ή στα, κατ’ ανώτατη αμοιβή, 625 ευρώ το μήνα. Οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών στο σύνολο τους καλύπτονται από Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ το οποίο καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

Οι διαδικασίες για την προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη τους. Από την ημέρα ανακοίνωσης της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεση τους δέκα ημέρες έως ότου καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γι’ αυτό και παρακαλούνται να ελέγχουν την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού www.dimosfestou.gr, καθώς και τον Τοπικό Τύπο, όπου και θα γίνουν οι σχετικές αναρτήσεις.

Στα κριτήρια επιλογής των συμβασιούχων εργαζομένων, συνυπολογίζονται μεταξύ άλλων, η εντοπιότητα τους, η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, το οικογενειακό εισόδημα, καθώς και η κατάσταση Υγείας.

Οι 122 νέες θέσεις εργασίας, αναμένεται να ενισχύσουν το δυναμικό του Δήμου Φαιστού, ενώ αποτελούν μία σημαντική κατάκτηση στο πλαίσιο της δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής για αντιμετώπιση της ανεργίας με κάθε δυνατό μέσο.

Ταυτόχρονα, το γεγονός πως η έγκριση τους βασίζεται σε μια Ολοκληρωμένη Μελέτη Αναγκών, αναμένεται να δώσει μια σημαντική υποβοήθηση στο Δήμο Φαιστού, σε τομείς που πραγματικά υπάρχει αναγκαιότητα ενίσχυσης.