Εγκρίθηκε το πρόγραμμα «Aνάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» που είχε υποβάλει το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου.

Το έργο, με προυπολογισμό 700.000 ευρώ, αφορά την δημιουργία και λειτουργία ενός ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου που θα διαθέτει είκοσι θέσεις διαμονής γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους και θα στελεχωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, κ.τ.λ.).

«Ο ρόλος των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου ως προς την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με αποδέκτη των ωφελειών τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, προκειμένου να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Στην παρούσα κρίσιμη οικονομική περίοδο για την χώρα μας εξαντλούμε κάθε δυνατό τρόπο ώστε οι δράσεις αυτές να αποτελούν προϊόν των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων τις οποίες ο Δήμος εκμεταλλεύεται στο έπακρον όπως και κάθε άλλη δυνατή ευκαιρία άντλησης πόρων. Με την δημιουργία και λειτουργία του ξενώνα ερχόμαστε να καλύψουμε ένα κενό της πολιτείας σε αυτό τον τομέα» δήλωσαν και οι δύο Αντιδήμαρχοι Ηρακλείου: Γιώργος Αεράκης, Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δέσποινα Συγγελάκη Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, που προχωρούν σε συνεργασία και σε άλλες καινοτόμες δράσεις.