Η ύφεση θα επιφέρει πολλές πτωχεύσεις εταιρειών σε Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Ο οίκος αξιολόγησης Μοοdy's έκανε μία εκτίμηση που δεν χρειάζεται καμία μελέτη σίγουρα για να πιστοποιηθεί πως δηλαδή οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία θα βρεθούν σε ύφεση κατά τη διάρκεια του 2012.

Όπως ήταν αναμενόμενο η Γερμανία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου θα αποφύγει την ύφεση, αλλά ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί σημαντικά στο 0,5% από το 3,1% που ίσχυε το 2011.

Η ύφεση στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου θα επιφέρει και πολλές περισσότερες πτωχεύσεις εταιρειών, ενώ για τη Γερμανία προβλέπεται πως οι πτωχεύσεις θα παραμείνουν σταθερές αν και το αντίστοιχο ποσοστό για το 2011 είχε μειωθεί κατά 5%.newsit.gr