Πλαφόν εξετάσεων - κυρίως αξονικών τομογραφιών - στον ΕΟΠΥΥ, ζητούν με έγγραφό τους τέσσερις ιατρικοί σύνδεσμοι.

Με έγγραφό της προς τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τους συναρμόδιους υπουργούς Εργασίας και Υγείας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ), κάνει λόγο για κατάχρηση αξονικών τομογραφιών στην Ελλάδα.

Εκπροσωπώντας τα διαγνωστικά κέντρα, τους εργαστηριακούς γιατρούς, τους πυρηνικούς γιατρούς και τους ελευθεροεπαγγελματίες ακτινολόγους, η ΠΟΣΙΠΥ σημειώνει ότι η χώρα μας κατέχει ένα θλιβερό ρεκόρ εξετάσεων, οι οποίες εκθέτουν τους ασθενείς σε τεράστια ακτινοβολία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται, η Ελλάδα είναι:

 • Η τρίτη χώρα στον κόσμο σε αριθμό μαγνητικών τομογράφων κατ αναλογία πληθυσμού μετά τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.
 • Η πέμπτη χώρα στους αξονικούς τομογράφους μετά τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα.
 • Είμαστε κατά κεφαλήν οι πρώτοι στον κόσμο στην χρήση των μαγνητικών τομογραφιών με 98,1 ανά 1000 κατοίκους με μέσο όρο του ΟΟΣΑ 47,7 ανά 1000 κατοίκους. Πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 1,000,000 μαγνητικές τομογραφίες σύμφωνα με την έκθεση έναντι 450,000 που έπρεπε να πραγματοποιηθούν.
 • Είμαστε κατά κεφαλήν, οι πρώτοι στον κόσμο με 320,9 αξονικές τομογραφίες ανά 1000 κατοίκους, όταν δεύτερη η Αμερική έχει 227,8, τρίτο το Βέλγιο 182,6 και ο 'υπανάπτυκτος' Καναδάς μόνο 103,5.
 • Πρακτικά, ένας στους τρεις Έλληνες έκανε αξονική τομογραφία και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3,200,000 τέτοιες εξετάσεις στη χώρα μας. Παρατήρηση : To κακό στην περίπτωση αυτή είναι ότι σε πέντε χρόνια θα απορροφήσουμε από τις εξετάσεις αυτές περισσότερη ακτινοβολία από τους Ιάπωνες της Fucosima, το καλό είναι ότι μπορεί να αρχίσουμε να φωσφορίζουμε!
 • Το συνολικό κόστος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ είναι για τις αξονικές τομογραφίες 224,000,000 ευρώ και τις μαγνητικές 236,000,000 ευρώ. Συνολικά 460,000,000 πάντα σε ευρώ.
Ζήτηση

Παράγοντες που μπορεί να συντελέσουν σε αύξηση της ζήτησης, είναι οι παρακάτω:
Η ένταξη στον ΕΟΠΥΥ 2,000,000 περίπου ασφαλισμένων του ΟΓΑ που μέχρι σήμερα δεν είχαν πρόσβαση στην ιδιωτική πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά μόνο στις υποδομές του ΕΣΥ.
Η αποδέσμευση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ από τον μηχανισμό παροχής πρωτοβάθμιας υγείας του ΙΚΑ και η δυνατότητά τους για ελεύθερη επιλογή Ιατρού και Εργαστηρίου.
Η πιστοποίηση και η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εξετάσεων από 38,000 περίπου κλινικούς Ιατρούς (το μέτρο είναι απόλυτα θετικό), που αρκεί να συνταγογραφήσουν κατά μέσο όρο 6,2 αξονικές τομογραφίες τον μήνα, δηλαδή μία και κάτι αξονικές τομογραφίες την εβδομάδα προκειμένου να φτάσουμε στον ανεπιθύμητο στόχο των 3,200,000 αξονικών τομογραφιών ετησίως.
Ο συντελεστής συγκέντρωσης κεφαλαίου στην αγορά ιδιωτικής υγείας που στον τομέα των διαγνωστικών κέντρων είναι (κλαδική μελέτη ICAP 2011) 38,4 % της αγοράς.

Προτάσεις

Για να αντιμετωπιστεί η εν λόγω κατάσταση, η ΠΟΣΙΠΥ προτείνει:
 • Να υπάρξει σαφής και ανελαστικός επιμερισμός των δαπανών υγείας ανά κατηγορία. Π.χ. (φαρμακευτικές δαπάνες, πρωτοβάθμια υγεία, δευτεροβάθμια υγεία) με επιμερισμούς στους επιμέρους κλάδους τους.
 • Ο προϋπολογισμός αυτός θα πρέπει ανά τομέα να είναι σύμφωνος με τα δεδομένα του ΟΟΣΑ, να μην κληρονομεί στρεβλώσεις του παρελθόντος, να παρακολουθείται μηνιαία και να τηρείται με διορθωτικές πράξεις και συνυπευθυνότητα της πολιτικής ηγεσίας και των συνδικαλιστικών φορέων του κάθε κλάδου.
 • Διατήρηση των πληθυσμιακών κριτηρίων όπως ισχύουν στην τοποθέτηση νέων απεικονιστικών μηχανημάτων (άδεια σκοπιμότητας).
Στις απεικονιστικές εξετάσεις:

 • Η διατήρηση του ισχύοντος 'πλαφόν' του ΙΚΑ, με οριζόντια διανομή των απεικονιστικών εξετάσεων και των εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής που αφορούσε ανά διαγνωστικό εργαστήριο και όχι ανά μηχάνημα σύμφωνα με τον μέσο όρο του πλήθους των εξετάσεων που θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα του ΟΟΣΑ. Παραδείγματος χάρη ο ΕΟΠΥΥ θα πληρώσει για το 2012 μόνο 1,000,000 αξονικές τομογραφίες και οι υπόλοιπες θα κατανεμηθούν ελεύθερα στα διαγνωστικά εργαστήρια όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα με το ΙΚΑ.
 • Όσες εκ των εργαστηριακών εξετάσεων έχουν plafond να συνταγογραφούνται σε ξεχωριστή συνταγή.
 • Θα συνταγογραφούνται σε διαφορετική συνταγή ανά κατηγορία οι ακτινολογικές, μικροβιολογικές, πυρηνικής ιατρικής, ανοσολογικές, ορμονολογικές , επίπεδα φαρμάκων, καρκινικοί δείκτες, αλλεργιογόνα ώστε να είναι δυνατή η διανομή τους ανά ειδικότητα και ανά εργαστήριο ανεξάρτητα του πλήθους των εξετάσεων που πραγματοποιεί.
 • Επιβολή συμμετοχής ποσοστού 15% στο κόστος των εξετάσεων των ασφαλισμένων που θα αναγράφεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ΟΑΕΕ ο αριθμός της ΑΠΥ στο παραπεμπτικό που κατατίθεται στο διαγνωστικό εργαστήριο.
 • Η κατάθεση των παραπεμπτικών ανά εργαστήριο θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από το υποκατάστημα που εξυπηρετήθηκε ο ασθενής και όχι από οποιοδήποτε υποκατάστημα ομίλου ώστε να μην είναι διαβλητό το plafond και το rebate.
 • Το παραπεμπτικό της εξέτασης να έχει χρονική ισχύ εκτέλεσης όχι πλέον των τριάντα ημερών.
 • Στη σύμβαση στο τμήμα των ποινικών απαγορεύσεων για πραγματοποίησή της θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στα αδικήματα που συνιστούν λόγω επαγγελματικού αποκλεισμού και να απαιτείται Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

(iatronet)