Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Ιεράπετρας στο πρόγραμμα «εξοικονομώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.    

«Η πρόταση κατατέθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και όπως έχουμε πει ο Δήμος έχει συνέχεια και πρέπει να αξιοποιεί διαθέσιμους πόρους και έργα, ειδικά όταν πρόκειται για έργα που αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι εξαιρετικά σημαντικές σε μια περίοδο που   η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σε πρώτη προτεραιότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Σήφης Αναστασάκης.  

Ο Δήμος στην πρόταση που εγκρίθηκε έθεσε ως προτεραιότητά του το Δημαρχείο, το Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας και το 3ο Δημοτικό Σχολείο σε ότι αφορά τα κτίρια, και την αλλαγή φωτιστικών σωμάτων σε νευραλγικούς άξονες σε ότι αφορά τον φωτισμό. Σε ότι αφορά τα συγκεκριμένα δημοτικά κτίρια, αυτά επιλέχθηκαν για τους ακόλουθους λόγους:

•Το Δημαρχείο επιλέχθηκε τόσο γιατί είναι ιδιαίτερα παλιό (κατασκευάστηκε το 1955 και το 1975 ανακαινίστηκε με την προσθήκη του 1ου ορόφου) όσο και για το γεγονός ότι φιλοξενεί αρκετά μεγάλο αριθμό πολιτών. Επίσης, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στεγανότητας  και θερμομόνωσης και αρκετά σε ότι έχει να κάνει με την κατανάλωση ενέργειας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η συντήρηση του κτιρίου είναι πλημμελής.

•Το Κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου επιλέχθηκε με γνώμονα τον αριθμό των ατόμων που το επισκέπτονται καθημερινά αλλά και τα σοβαρά προβλήματα κατανάλωσης ενέργειας που παρουσιάζει. Παρ’ ότι το κτίριο δεν είναι αρκετά παλιό παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στεγανότητας και μόνωσης κυρίως στην ταράτσα.

•Το 3ο Δημοτικό Σχολείο επιλέχθηκε με γνώμονα τον αριθμό των ατόμων που το επισκέπτονται καθημερινά και των προβλημάτων θέρμανσης και ψύξης που παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι από τα πιο παλιά Σχολεία του Δήμου αλλά και πολύ όμορφα αφού η τοποθεσία του είναι μοναδική.  

Συμπερασματικά τα κτίρια που επιλέχθηκαν ως κύριο χαρακτηριστικό έχουν την συνολικότητα ενός Σχεδίου Υλοποίησης που καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου και αναφέρεται σε όλα τα στρώματα του Δήμου. Εκτός από την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται τα κτίρια αυτά από μόνα τους θα αποτελέσουν πόλο διαφήμισης της προσπάθειας ευαισθητοποίησης των πολιτών του Δήμου στα θέματα της ενέργειας αφού αναφέρονται σε μεγάλο αριθμό ατόμων που τα επισκέπτονται καθημερινά.

Παράλληλα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκε η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας και μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου που περνά από εκεί καθημερινά η πλειονότητα των δημοτών, προκειμένου να βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί το οικιστικό περιβάλλον του Δήμου.

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε θέρμανση και ψύξη τόσο στα 3 κτίρια όσο και στους κοινόχρηστους χώρους (φωτισμός) είναι πολύ σημαντική. (υπερβαίνει το 30 – 35% της υφιστάμενης κατανάλωσης ενέργειας κατά μέσο όρο). Και στα τρία κτίρια θα τοποθετηθεί σύστημα διαχείρισης ενέργειας με μετρητές που θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις καταναλώσεις των ηλεκτροβόρων τομέων και συσκευών, παρέχοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας Επισημαίνεται ότι μέσω της υλοποίησης των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται προβλέπεται συνολική εξοικονόμηση ενέργειας που ανέρχεται σε 164.183,99kwh ανά έτος.

Τέλος η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στους κοινόχρηστους χώρους με τεχνολογία LED σε συνδυασμό με το πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα ρυθμίζει βάσει της φωτεινότητας τον χρόνο χρήσης των φωτιστικών αυτών καθώς και την φωτεινότητά τους οδηγεί σε πολύ σημαντική μείωση της ενέργειας για τον φωτισμό και ορθολογικότερη χρήση των πόρων, αφού γίνεται αντικατάσταση του συστήματος χρονοπρογραμματισμού με ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του κοινόχρηστου φωτισμού.

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ»

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στους ΟΤΑ αφορά στην εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον κτηριακό τομέα (δημοτικά κτήρια) και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων. Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και το ισχυρότερο όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής.