Για καθυστέρηση σε οτι αφορά τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κάνει λόγο με ανακοίνωση του ο πρώην Δήμαρχος Χανίων και επικεφαλής του συνδυασμού "Χανιά 21ος αιώνας" Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στην γραπτή δήλωση του ο κ. Βιρβιδάκης μεταξύ άλλων αναφέρει πως "θεωρώ υποχρέωση μου να περιμένω τον έστω και καθυστερημένο ( αφού  η ανακοίνωση πρέπει να γίνει 15 ημέρες πριν ) απολογισμό του Δήμου Χανίων για να κάνω τις απαραίτητες κατά την γνώμη επισημάνσεις σε ειδική συνέντευξη  τύπου όπου και θα τονίσω την ασυνέπεια λόγων και έργων και όχι μόνο ».   

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης του κ. Βιρβιδάκη έχει ως εξής:

« Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν.3463/2006  ( Δημοτικός και Κοινοτικός  Κώδικας ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, "Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης…….Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι, συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως επιστημονικοί εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση των  κατοίκων "

Θεωρώ υποχρέωση μου να περιμένω τον έστω και καθυστερημένο ( αφού  η ανακοίνωση πρέπει να γίνει 15 ημέρες πριν ) απολογισμό του Δήμου Χανίων για να κάνω τις απαραίτητες κατά την γνώμη επισημάνσεις σε ειδική συνέντευξη  τύπου όπου και θα τονίσω την ασυνέπεια λόγων και έργων και όχι μόνο ».