Αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και περιορισμούς στη θητεία των προϊσταμένων σε ΣΔΟΕ, Ελεγκτικά Κέντρα, Εφορίες και Τελωνεία προβλέπει απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλου που εκδόθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2011 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προπαραμονή πρωτοχρονιάς του 2012!

Όπως προβλέπει η απόφαση Βενιζέλου:

-περιορίζεται σε ένα χρόνο η θητεία για τους προϊστάμενους (διευθυντές και τμηματάρχες) της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών, του ΣΔΟΕ, των Διαπεριφερειακών και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, των Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Α’ και Δ’ Αθηνών, Γλυφάδας, Ελευσίνας, Κηφισιάς, Κορωπίου, Μοσχάτου, Ν. Φιλαδέλφειας, Παλλήνης, Παλαιού Φαλήρου, Χαλανδρίου, Α’ Πειραιά, Ψυχικού Α’ και Β’ Ηρακλείου, Α’, Β’ και Ζ’ Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορίνθου, Ρόδου, Χαλκίδας, Α’ Πατρών. Α’ Ιωαννίνων, Α΄ Βόλου, Α’ Καβάλας, Β΄ Λάρισας και Α’ Σερρών, όλων των Τελωνείων Α΄ Τάξεως και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών των Τελωνείων.

- καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν από τους εν λόγω προϊσταμένους. Οι στόχοι καθορίζονται για κάθε Διεύθυνση σε ετήσια βάση και ελέγχονται ανά τρίμηνο.

- οι διευθυντές των Τελωνείων υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων αναλυτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων που τους έχουν τεθεί ανά τρίμηνο.

- η θητεία κάθε προϊσταμένου λύεται αυτοδικαίως με την πάροδο ενός έτους. Μόνο σε περίπτωση επίτευξης των στόχων μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα διακόπτεται με απόφαση του υπουργού.

-αν σε βάρος προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.


protothema.gr