Σε ισχύ από τις 28 Ιανουαρίου θα τεθεί το «άνοιγμα» στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση που έχει εισάγει το υπουργείο Υποδομών στο πολυνομοσχέδιο και επισπεύδει τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Παράλληλα, η διάταξη περί εφαρμογής του νόμου «χωρίς καμία διάκριση στην εθνικότητα» όσων ζητούν άδειες εξειδικεύεται με τον όρο πως αυτό γίνεται «σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας με τον όρο της αμοιβαιότητας».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, ο υπουργός Μ.Βορίδης ανέφερε στη Βουλή την Πέμπτη πως οι διατάξεις επιφέρουν σύντμηση του χρόνου μεταβατικής περιόδου για την απελευθέρωση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα στο τέλος του τρέχοντος μήνα.

«Ο χρόνος πλέον προσδιορίζεται ως εξής: Ενώ αρχικώς, με τη ρύθμιση του σχετικού είχε προσδιοριστεί για τις 30-6-2013, γίνεται σύντμηση του χρόνου αυτού και πλέον το επάγγελμα απελευθερώνεται από τις 28-1-2012» ανέφερε ο Μ.Βορίδης, λέγοντας πως «ο λόγος για τον οποίο εκρίθη ότι είναι σκόπιμη η σύντμηση αυτή είναι ότι αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας».

Το κόστος έκδοσης θα περιορίζεται στο διοικητικό κόστος και θα προσδιορίζεται με υπουργική απόφαση. Παράλληλα, η σχετική δραστηριότητα επεκτείνεται, εκτός από ΑΕ και ΕΠΕ, και σε ΟΕ, ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι, με τις νομοθετικές παρεμβάσεις, «ζητάμε από το Κοινοβούλιο να δώσει στον Υπουργό μια νομοθετική εξουσιοδότηση, να εκδίδει μία υπουργική απόφαση με την οποία θα ρυθμίζεται -κυρίως αυτή είναι η παρέμβασή μας, δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση σ’ αυτό- ο τρόπος με τον οποίο θα αποδεικνύεται η οικονομική επιφάνεια του οδικού μεταφορέα. Αυτό δεν είναι ένα εφεύρημα δικό μας. Είναι μια εφαρμογή, στην πραγματικότητα, η οποία προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό».

Όσον αφορά τις διεθνείς μεταφορές, ο Μ.Βορίδης ανέφερε πως «με τις ίδιες προϋποθέσεις που οι διεθνείς μεταφορείς εκτελούν σήμερα εθνικές μεταφορές, ισχύει τώρα και το αντίστροφο. Οι εθνικοί μεταφορείς, με τις προϋποθέσεις που έχουν και οι διεθνείς μεταφορείς, μπορούν να διεξάγουν διεθνείς μεταφορές».

Όσον αφορά το ζήτημα της εθνικότητας, ο Μ.Βορίδης ανέφερες πως η αρχική διατύπωση «παρέπεμπε σε μη τήρηση των εσωτερικών φορολογικών διατάξεων για την έδρα και των διατάξεων της εταιρικής μορφής, οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν κι εν πάση περιπτώσει κάπως να είναι αναγνωρισμένες, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί κάποιος στην Ελλάδα».

«Έγινε μία συζήτηση και θεωρήθηκε από ορισμένες πλευρές ότι αυτό αποτελεί ένα κλείσιμο, ότι δεν θέλουμε δηλαδή να ανοίξουμε στο διεθνή ανταγωνισμό τις οδικές μεταφορές« ανέφερε, λέγοντας πως, με πρόθεση μόνο «να μην δημιουργούνται συγχύσεις», έγινε η παρέμβαση, που «διευκρινίζει προς πάσα κατεύθυνση αυτό το οποίο ούτως ή άλλως θα έπρεπε να ισχύει, κι αυτό είναι ότι αυτονόητα Έλληνες μπορούν να δραστηριοποιηθούν στις οδικές μεταφορές, αυτονόητα κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι εταιρείες, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των οδικών μεταφορών».

«Επίσης είναι περίπου αυτονόητο ότι τρίτοι υπήκοοι ή χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των οδικών μεταφορών υπό την προϋπόθεση της τήρησης των Διεθνών Συνθηκών και της αμοιβαιότητας, η οποία νομίζω είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει» ανέφερε σχετικά ο υπουργός.


in.gr