Μετ' εμποδίων φαίνεται ότι εξελίσσεται η διαδικασία της εκλογής των νέων διοικήσεων στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ με τον νέο Νόμο Πλαίσιο. Κρίσιμος μήνας αποδεικνύεται ο Φεβρουάριος, καθώς στην διάρκειά του έχουν προσδιοριστεί οι εκλογές σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας (Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Πελοποννήσου, Ιωαννίνων, Πάντειο, Κρήτης κ.ά.).

Την Τετάρτη, σύμφωνα με το in.gr, ομάδα φοιτητών προχώρησε σε κατάληψη του γραφείου ειδικού πρωτοκόλλου του Παντείου πανεπιστημίου, ζητώντας να μην δοθούν οι εκλογικοί κατάλογοι στην εφορευτική επιτροπή των εκλογών. Η κατάληψη έληξε, σήμερα, την Πέμπτη και όπως αναφέρει ο πρύτανης του Ιδρύματος κ. Γρ. Σάλτας επικρατεί στο Ίδρυμα ηρεμία. Οι εκλογές έχουν προσδιοριστεί για τις 6 Φεβρουαρίου.

Στο ΤΕΙ Μακεδονίας εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι «προκειμένου οι εκλογές για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με θητεία από 01-09-2012 έως και 31-08-2016, να διεξαχθούν ομαλά και με πλήρη συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού, αποφασίστηκε να μετατεθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Παρασκευή 3-2-2012 και τυχόν επαναληπτικές την Δευτέρα 6-2-2012».

Στις 3 Φεβρουαρίου έχει άλλωστε προσδιοριστεί η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της κοινής προσφυγής όλων των πανεπιστημίων κατά του εκλογικού συστήματος και του τρόπου σύνθεσης των νέων Συμβουλίων Διοίκησης στα ΑΕΙ.