Με κατεπείγουσα επιστολή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, ο δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης, ζητά την επίσπευση των διαδικασιών για την διαμόρφωση χώρου αναψυχής και πρασίνου στην Ανατολική πλευρά της πόλης.

Το «επείγον» που αναγράφει η επιστολή αφορά στην έγκριση της χρηματοδότησης για το εν λόγω έργω, χωρίς την οποία καμιά ενέργεια δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Το ακριβές περιεχόμενο της επιστολή του κ. Κουράκη έχει ως εξής:

"Κυρία Υπουργέ,
Με το Σχέδιο πόλης του Ηρακλείου του έτους 1958, είχε δεσμευτεί στην Ανατολική πλευρά της πόλης (προσφυγική συνοικία Πατελών), ένας εκτεταμένος χώρος πρασίνου συνολικού εμβαδού 26 περίπου στρεμμάτων, αξίας 23 περίπου εκατομμυρίων € σύμφωνα με τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες.

Οι ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου οικοπέδου με την Υπ’ Αρ. 256/2008 απόφαση του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, πέτυχαν τον αποχαρακτηρισμό της παραπάνω ιδιοκτησίας, «λόγω ευλόγου χρόνου» όπως επισημαίνεται στην απόφαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ασκώντας προβλεπόμενο από το Νόμο δικαίωμα του και προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος (κοινό καλό), αποφάσισε με την υπ’ Αριθμό 972/8-12-2009 απόφαση του την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης. Όμως με την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία είναι αδύνατο για το Δήμο να καταβάλλει το παραπάνω ποσό.

Αυτή η αντικειμενική αδυναμία απαλλοτρίωσης από το Δήμο θα έχει ως συνέπεια την ένταξη του ακινήτου στο Σχέδιο πόλης, με τις διατάξεις του Ν 1337/83. Με παραχώρηση δηλαδή της προβλεπόμενης εισφοράς σε γη, που υπολογίζεται σε 12,5 στρέμματα, και την οικοδόμηση του εναπομείναντος τμήματος των 13,5 στρεμμάτων με τους ισχύοντες για την περιοχή όρους δόμησης ( Σ.Δ.=1,2, κάλυψη 70 %, μέγιστο ύψος κατά ΓΟΚ 16,0 μ.).

Κυρία Υπουργέ

Επειδή ο συγκεκριμένος χώρος πρασίνου που βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη λαϊκή συνοικία, έχει ανάγκη από χώρους αναψυχής και πρασίνου, η απαλλοτρίωση του κρίνεται ως υψηλής προτεραιότητας για το Δήμο. Διότι όχι μόνο θα αποτελέσει το σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου για την συνοικία και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και θα αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων όλων των Ανατολικών συνοικιών της πόλης.

Στο πλαίσιο λοιπόν σχετικού εγγράφου σας (Αρ.Πρωτ.22430/31.5.2010, Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΚΑ), με το οποίο μας είχατε ζητήσει να σας αναφέρουμε σημαντικούς κοινόχρηστους χώρους μέσα στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά Σχέδια πόλης προκειμένου να προχωρήσετε στην απαλλοτρίωση τους, παρακαλούμε να εγκρίνετε από πόρους του «Πράσινου» Ταμείου (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) τη συγκεκριμένη απαλλοτρίωση, που είναι στρατηγικής σημασίας για το περιβάλλον, το Ηράκλειο και τη ποιότητα ζωής των Ηρακλειωτών.

Επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά ΕΠΕΙΓΟΝ και ώριμο παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις δικές σας ενέργειες."