Την άμεση έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Χανίων- Γ φάση» ζήτησε με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Βουλευτής Χανίων Ευαγγελία Κουρουπάκη.

Παρόλο που οι αρμόδιες υπηρεσίες τόσο της Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α. Χανίων όσο και της Περιφέρειας Κρήτης έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες δεν δύνανται να προχωρήσουν περαιτέρω χωρίς την έγκριση του Υπουργείου και κατά συνέπεια το έργο βρίσκεται πλέον σε εκκρεμότητα για σχεδόν δύο (2) έτη.

Υπογραμμίζοντας ότι η διασφάλιση της ασφαλούς και ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εξαρτάται από την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου καθώς ο υφιστάμενος Χ.Υ.Τ.Υ. βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον κορεσμό, η κυρία Κουρουπάκη ερωτά τον Υπουργό Περιβάλλοντος :

«Για ποιο λόγο καθυστερεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την έκδοση και των περιβαλλοντικών όρων ενός έργου που αποτελεί πρωταρχική και αναγκαία υποδομή για την περιοχή των Χανίων» ;