Βρετανοί ελληνικής και κυπριακής καταγωγής θα εμφανιστούν σε πλειάδα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, στα πλαίσια των ολυμπιακών αγώνων του 2012.

Πρεσβευτής του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου θα είναι η ορχήστρα «Η νέα γενιά της διασποράς», στην οποία συμμετέχουν μαθητές από τα σχολεία της ελληνικής και ελληνοκυπριακής παροικίας στη βρετανική πρωτεύουσα, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους, Γιάννη Πολυκανδριώτη.

Η επιλογή της ορχήστρας έγινε μετά από διαγωνισμό πολλών μουσικών συγκροτημάτων στη Βρετανία. ''Η νέα γενιά της διασποράς'' θα εμφανιστεί σε 15 πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, μία από τις οποίες είναι ο εορτασμός της εξηκοστής επετείου της Ελισάβετ στον βρετανικό θρόνο.