Το τεκμήριο διαβίωσης στα σκάφη αναψυχής, το αντίθετο αποτέλεσμα είχε από αυτό που προσδοκούσε το οικονομικό επιτελείο.

Πολλοί ιδιοκτήτες σκαφών έθεσαν σε ακινησία τα σκάφη τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, από την θέσπιση των τεκμηρίων μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, είχαν δηλωθεί 3.823 ιδιωτικά σκάφη σε ακινησία. Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας, μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να συνυποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, που θα πιστοποιεί το ακριβές χρονικό διάστημα της ακινησίας.

Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέτει αίτηση στα λιμενικά τμήματα υπαγωγής, στα οποία θα παραδίδεται η σχετική άδεια προς φύλαξη.


zougla.gr