Περί τα 40 δισ. ευρώ θα χρειαστούν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα στην προσπάθειά τους να «απορροφήσουν τους κραδασμούς» τόσο από τη συμμετοχής τους στο PSI όσο και από τα ευρήματα της BlackRock για τον σχηματισμό επιπλέον προβλέψεων στα χαρτοφυλάκια δανείων.

Με βάση τα δεδομένα για το PSI και μετά την αναλυτική ενημέρωση των τραπεζών για τον έλεγχο της BlackRock στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια τα τραπεζικά επιτελεία είναι πλέον σε θέση να αποτιμήσουν το ύψος τόσο της ζημίας που θα υποστούν όσο και των κεφαλαίων που θα χρειαστούν για να επαναφέρουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στα επιθυμητά από την Τράπεζα της Ελλάδος επίπεδα.

Τραπεζικοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι το PSI θα προκαλέσει στο εγχώριο πιστωτικό σύστημα ζημίες της τάξης των 20-24 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τραπεζικών παραγόντων για τα αποτελέσματα του ελέγχου της BlackRock, η συνολική εικόνα δείχνει να είναι χειρότερη των αρχικών υπολογισμών, με τις πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες των εγχώριων τραπεζών να προσεγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ.