Οδηγίες προς τους γιατρούς αλλά κυρίως τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, δίνει με νέα του ανοικτή επιστολή, ο διοικητής του Ιδρύματος Ροβέρτος Σπυρόπουλος, καθώς αποδεικνύεται ότι συνεχίζεται η ταλαιπωρία των ασθενών, που φαίνεται να επιλέγουν τους γνωστούς γιατρούς στα υποκαταστήματα του ταμείου, μη γνωρίζοντας ότι μπορούν πλέον, να επισκέπτονται χωρίς επιβάρυνση, και τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς, που έχουν δεχθεί να συνεργαστούν και με το ΙΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος για παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μπορούν να απευθύνονται:

Στις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με ραντεβού είτε τηλεφωνώντας στο 184 (7.00-19.00) είτε με φυσική παρουσία στην τοπική γραμματεία τηλεφωνικού ραντεβού της Μονάδας.

Σε συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ, των οποίων τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στις υπηρεσίες υγείας του Ιδρύματος και παρέχονται από τα ΚΕΠ και τηλεφωνικά από το 184.

Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΑΞΥ από 15/2/2011 για παροχές υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επισκέπτονται τους γιατρούς του Ιδρύματος στις Μονάδες Υγείας ή τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ επιδεικνύοντας μόνο το βιβλιάριο υγείας τους.

Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ όλων των ειδικοτήτων, θα χρησιμοποιούν τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων.

Στα έντυπα αυτά θα αναγράφονται: τα στοιχεία του ασφαλισμένου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο), ο ΑΜΚΑ Ιατρού και ασθενούς, η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης, το διακριτικό «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ» ή «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ», καθώς και ο ειδικός τους αριθμός στον ΟΑΕΕ. Επίσης θα αναγράφεται η διάγνωση, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και η αντίστοιχη συμμετοχή και θα τίθεται υπογραφή και σφραγίδα του γιατρού. Ανάλογη συμπλήρωση θα γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.

Η συνταγογράφηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οριζόμενες από τα Προεδρικά Διατάγματα διατάξεις (πχ. αναγραφή φαρμάκων σχετικής με την ειδικότητα του γιατρού, για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις, αναγραφή μέχρι τριών διαφορετικών φαρμάκων και σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα για κάλυψη αγωγής έως ενός (1) μηνός, θεώρηση στις περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ιδρύματος κ.α).

Τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος που δεν συνταγογραφούνται (παρέχονται σε είδος) για τα οποία οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των μονάδων υγείας του Ιδρύματος είναι τα ακόλουθα:

Διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό, κοκκύτη και πολυομελίτιδας (τετραδύναμα)
Διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό, κοκκύτη, πολυομελίτιδας και αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β (πενταδύναμα)
Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β
Τετάνου
Ηπατίτιδας Α και Β
Ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας (τριδύναμο)
Φυματίωσης
HPV (κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων)
23δύναμο πνευμονιόκοκκου (PPV)
Δερμοαντίδραση mantoux

Οι ασφαλισμένοι δεν καταβάλουν κανενός είδους αμοιβή στους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Το κόστος της επίσκεψης αυτής θα καταβληθεί από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετά τη δημοσίευση του σχετικού νόμου η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ από 7/2/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ/γμα 127/2005.

Για την επιβεβαίωση της εξέτασης με την επίσκεψη στο ιδιωτικό τους ιατρείο, οι γιατροί και πάλι στα προσωπικά λευκά τους συνταγολόγια αναγράφουν τον ΑΜΚΑ και τα στοιχεία του ασφαλισμένου καθώς και την ημέρα και ώρα επίσκεψης, τα οποία επιβεβαιώνει ενυπόγραφα ο ασφαλισμένος. Το σύνολο αυτών των φύλλων από τα προσωπικά τους συνταγολόγια υποβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να καταβάλει τις αποζημιώσεις, που αντιστοιχούν σε κάθε γιατρό. Η υποβολή αυτών των φύλλων από τους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ (προσωπικά συνταγολόγια) μαζί με συγκεντρωτικές καταστάσεις, γίνεται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ στο τέλος κάθε μήνα.

Οι γιατροί του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που έχουν παράλληλα σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ μπορούν να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως γιατροί των φορέων αυτών μόνο στα ιδιωτικά τους ιατρεία και όχι κατά τη διάρκεια ωραρίου τους στο Ίδρυμα, όπου λειτουργούν ως γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρησιμοποιώντας τα έντυπα αυτού. Το πλήθος των επισκέψεων – συνταγογραφήσεων στα ιδιωτικά τους ιατρεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) για κάθε μήνα. Ο τρόπος αποζημίωσης αυτών των επισκέψεων, είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που ακολουθείται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ.

Οι παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες, ιατρικές πράξεις, που αναγράφονται από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς εγκρίνονται στη συνέχεια από τους ελεγκτές του Ιδρύματος, οι οποίοι ακολουθούν τις ισχύουσες στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οδηγίες. Οι εξετάσεις εκτελούνται στα εργαστήρια των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή στα συμβεβλημένα με το Ίδρυμα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα. Για κάθε παρακλινική εξέταση θα αναγράφεται από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς ξεχωριστό παραπεμπτικό στο ατομικό τους έντυπο.

Από 1η Μαρτίου 2011 επανέρχεται σε ισχύ το πλαφόν των εργαστηριακών εξετάσεων για τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαγνωστικά κέντρα.

Για τις άδειες ανικανότητας οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Για τη χορήγηση πρόσθετων ειδών (γυαλιά οράσεως, αμαξίδια κ.λ.π.) καθώς και για αναλώσιμα υλικά (σάκοι κολοστομίας κ.λ.π.) οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Οι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης – Ασθένειας θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι να διατεθούν στους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς έντυπα επίσκεψης ευρωπαίου ασφαλισμένου και να καθορισθεί η διαδικασία επιστροφής τους στις υπηρεσίες του Ιδρύματος, για την ανάληψη της δαπάνης από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό φορέα. Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους και μέλη οικογενείας τους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι φορέα κράτους μέλους της Ε.Κ, καθώς επίσης και για μέλη οικογενείας ασφαλισμένου κράτους μέλους της Ε.Κ τα οποία διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας.

capital.gr