Με πρωτοβουλία του Δήμου Ανωγείων και της ΑΚΟΜΜ Α.Ε,της SYMBRAXIS LTD και του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου οργανώθηκε η πρώτη διακρατική, Ελληνική και Ιταλική, επαφή Φορέων και τοπικών Οργανώσεων με σκοπό την κατάθεση θέσεων και απόψεων πάνω σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την υποβολή ευρωπαϊκών προγραμμάτων από κοινού και την δημιουργία Εμπορικού, Πολιτιστικού, και Τουριστικού ‘’δικτύου’’ περιοχών με ίδιες γεωγραφικές, εμπορικές και πολιτιστικές ιδιομορφίες

Το Πρόγραμμα της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας ξεκίνησε με τη συζήτηση στη θεματική ενότητα: Εναλλακτικός Τουρισμός ,Τουριστικά Καταλύματα , Οινογαστρονομικός Τουρισμός, προβλήματα και προοπτικές.

Έκαναν παρεμβάσεις οι : (Ηλιακης Δημήτριος, Ιωαννης Παπαδάκης,Σωκρατης Κεφαλογιαννης,Βαμβακάρης Παναγιώτης,Giuseppe Nucera,Θεόδωρος Γιαννακόπουλος,Ιωάννης Τσαμίχας,Δημητριος Παττακος)

Στην ενότητα αυτή συζητήθηκαν επίσης τα εξής ;

Ταυτότητα και Αγροτουρισμός

Εναλλακτικός Τουρισμός ως πηγή εσόδων και Πολιτισμού

Θεματικές Υποενότητες (Μουσικός Τουρισμός, Θρησκευτικός Τουρισμός, Γαστρονομικός Τουρισμός, Οινοτουρισμός ,Σχολικός Τουρισμός)

Ποιοτικός Τουρισμός και Τουρισμός Μάζας.

Πολιτικές Μάρκετινγκ, και προώθησης.

Αγορές Ευρώπης και Τρίτες Αγορές.

Στη συνέχεια του προγράμματος συζητήθηκε σε στρογγυλό Τραπέζι το ΘΕΜΑ : Πρωτογενής Τομέας Δυνατότητες Συνεργασιών και ανταλλαγής εμπειριών.

Εκαναν παρεμβασεις οι : (Σωκρατης Κεφαλογιαννης,Βαμβακάρης Παναγιώτης,Giuseppe Nucera,Θεόδωρος Γιαννακόπουλος,Ιωάννης Τσαμίχας,Δημητριος Παττακος,Κυριακή Λαζοπούλου-Πετούση,Παντελής Παναγιώτης,

Συζητήθηκαν τα εξής ;

Ταυτότητα προϊόντων Γεωγραφικής Προέλευσης

Εναλλακτικός Τουρισμός και παράπλευρη δράση .

Θεματικές Ενότητες (Αιγοπροβατοφεια, Ελαιοκαλλιεργεια, Αμπελοκαλλιέργεια, καλλιέργειες άλλων δενδρώδων, Αρωματικά φυτά, Κηπευτικά, Βιολογικές Καλλιέργειες, Μελισσοκομεία).

Πολιτικές Μάρκετινγκ, και προώθησης .

Αγορές Ευρώπης και Τρίτες Αγορές.

Πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης (προβλήματα και Προοπτικές)

Δυνατότητες ανταλλαγής προϊόντων και αγορών.

Έπειτα από τις 16:50 – 17:15 θέμα της συζήτησης ήταν το Περιβάλλον.

Έκαναν παρεμβάσεις οι : (Ζαχαρενια Κεφαλογιαννη Σωκρατης Κεφαλογιαννης, Giuseppe Nucera,Θεόδωρος Γιαννακόπουλος ,Κυριακή Λαζοπούλου-Πετούση,Παντελής Παναγιώτης)

Συζητήθηκαν τα εξής ;

Γεωγραφικά-Περιβαντολλογικά Στοιχεία

Περιβάλλον-στοιχείο υψηλού τουριστικού στίγματος..

Θεματικές Ενότητες (Νερό, περιβαλλοντολογικές δράσεις ,περιφέρεια και Περιβάλλον, Natura )

Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης .

Επιμόρφωση παιδιών και ενηλίκων.

Δυνατότητες προώθησης Περιβαλλοντολογικού Πάρκου.

Δυνατότητες μεταφοράς εμπειρίας Πάρκων με τα ίδια χαρακτηριστικά;.

Προοπτικές και διεθνείς αναγνωρίσεις. (unesco)

Στη συνέχεια του προγράμματος από τις 17:15 – 17:45 συζητήθηκε το θέμα: Κρητική Κουζίνα-Μεσογειακή Διατροφή

Έκαναν παρεμβάσεις οι : (Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Ιωάννης Τσαμίχας, Giuseppe Nucera,Θεόδωρος Γιαννακόπουλος ,Κυριακή Λαζοπούλου-Πετούση,Παντελής Παναγιώτης,Ζωή Νοβακ,Χαρωνιτης Ελευθέριος,Δριδάκης Αιμίλιος,Ηλιάκης Δθμήτριος)

Συζητήθηκαν τα εξής ;

Αναγνωρισημότητα Κρητικής Κουζίνας στην Ιατρική
Θεματικές Ενότητες (Προϊόντα τοπικά, ονομαστικής και γεωγραφικής προέλευσης)
Πολιτικές Μάρκετινγκ, και προώθησης .
Πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης (προβλήματα και Προοπτικές)
Δυνατότητες προώθησης κουζίνας.
Δυνατότητες Πιστοποίησης
Προοπτικές και διεθνείς αναγνωρίσεις.
Διεθνείς εκθέσεις
‘ΚΡΗΤΙΚΟ ’ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ‘’

Λίγο πριν τη λήξη των εργασιών, από τις 17:45 – 18:30 σειρά είχε η θεματική ενότητα «Πολιτισμός»

Έκαναν παρεμβάσεις οι : (Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Giuseppe Nucera, Γεώργιος Κλάδος, Χαρωνιτης Ελευθέριος)
Συζητήθηκαν τα εξής ;

Γλώσσα .
Πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης (προβλήματα και Προοπτικές)
Δυνατότητες προώθησης Πολιτιστικών δρώμενων στις δυο περιοχές..
Δυνατότητες ανταλλαγής και επιμόρφωσης
Μουσική, Κουζίνα, γλωσσικά ιδιώματα, τρόπος ζωής υπαίθρου.
Νέα γενιά, ανταλλαγή με 2 Βαθμίδα ,εκπαίδευσης των δυο περιοχών.

Παρέμβαση Δημάρχου Ανωγείων σε 2 θέματα που είναι τα εξής:

α) Λόγω του ελάχιστου χρόνου υποβολών για ευρωπαϊκά προγράμματα και συγκεκριμένα του ENPICBCMED,(μεσογειακή διατροφή, επιχειρήσεις μικρομεσαίες ,πολιτιστικά δρώμενα) ,στο οποίο έχει είδη γίνει προεργασία και ήδη υπάρχουν partners από Ελλάδα και Ιταλία , (ΑΚΟΜΜ, Ένωση Ελληνόφωνων δήμων Καλαβρίας, Ένωση Παραγωγών και προώθησης Απουλίας ,Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου, Εταίρος από Παλαιστίνη εταίρος από ΓΑΛΛΙΑ),Ο Δήμαρχος ζητεί από τους παρευρισκόμενους την τάχιστη προώθηση των υποβολών γι αυτό το πρόγραμμα και την άμεση εύρεση των υπολειπομένων εταίρων έτσι ώστε να κατατεθεί η πρόταση εντός των χρονικών ορίων που θέτει η Ευρώπη.

β) Την δημιουργία ενός άτυπου γραφείου ‘’συντονισμού’’ με το Ελληνο-Ιταλικό επιμελητήριο έτσι ώστε να οργανωθεί όσο τον δυνατόν καλύτερα τα θεματικά τραπέζια καθώς επίσης και η αποστολή εκπροσώπων της Ελληνικής Πλευράς στην Καλαβρία