Ασφυκτικές είναι οι πιέσεις που ασκούνται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει στο χαρτοφυλάκιο της ελληνικά κρατικά ομόλογα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 45 δισ. ευρώ, να συμμετέχει στο σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, καθώς το όφελος για την Ελλάδα εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 10 δισ. ευρώ.

Η ευρωτράπεζα αγόρασε αυτά τα ομόλογα με έκπτωση 20%-30% και μπορεί είτε να αναλάβει ζημίες αν υποστεί το ίδιο «κούρεμα» με τους άλλους ομολογιούχους είτε να τα διαθέσει στην τιμή κτήσης τους.

Η ΕΚΤ αρνείται μέχρι σήμερα επισήμως να συμμετάσχει στο PSI, καθώς όπως λένε στη Φρανκφούρτη «είναι ένα σχέδιο που αφορά τον ιδιωτικό τομέα».

Ωστόσοη, η μη συμμετοχή της μάλλον δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, καθώς πολλά βραχυπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, αξιοποιώντας αυτό το γεγονός, αγοράζουν ελληνικά ομόλογα σε εξευτελιστικές τιμές με την προσδοκία ότι θα αποπληρωθούν στο 100% κατά τη λήξη των τίτλων, αφού δεν τους υποχρεώνει κανείς, όσο ο χαρακτήρας της συμμετοχής στην ανταλλαγή ομολόγων είναι εθελοντικός.

Σε περίπτωση που η αναδιάρθρωση λάβει υποχρεωτικό χαρακτήρα με την αναδρομική εφαρμογή των ρητρών συλλογικής δράσης, τότε οι αναλυτές της Credit Suisse εκτιμούν ότι δύσκολα η ΕΚΤ θα εξαιρεθεί.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό, σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα:

Η ΕΚΤ θα μπορούσε να ανταλλάξει τα ομόλογα της με ένα νέο ελληνικό ομόλογο και στη συνέχεια η Ελλάδα θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποχρεωτικό «κούρεμα» σε όλα τα χρεόγραφα, εκτός απ' αυτά της ΕΚΤ.

Από νομική άποψη ωστόσο, εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα είναι ευάλωτη και οι ιδιώτες πιστωτές θα προσφύγουν στα δικαστήρια.

Μία άλλη επιλογή, που θεωρείται πολύ πιθανή, είναι να μεταφερθεί το ελληνικό χαρτοφυλάκιο της ΕΚΤ σε έναν άλλο ευρωπαϊκό οργανισμό, όπως για παράδειγμα τον EFSF, που στη συνέχεια θα το παραχωρήσει στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του νέου πακέτου βοήθειας. Και σε αυτό το σενάριο ίσως υπάρξουν νομικές επιπλοκές.

Οι αναλυτές της Credit Suisse επισημαίνουν ότι ένα εμπόδιο για τη συμμετοχή της ευρωτράπεζας θα είναι οι ανησυχίες για παραβίαση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως σε ό,τι αφορά την απαγόρευση χρηματοδότησης των κυβερνήσεων από την ΕΚΤ, αλλά εκτιμούν ότι δεν θα είναι σημαντικό.

Σύμφωνα με την ελεβτική τράπεζα, η ΕΚΤ εκτιμάται ότι έχει στο χαρτοφυλάκιο της ελληνικά ομόλογα αξίας 55 δισ. ευρώ περίπου. Με ένα «κούρεμα» 70%, η αξία τους θα μειωθεί κατά 38,5 στα 16,5 δισ. ευρώ.

Η ΕΚΤ υπολογίζεται ότι απέκτησε αυτούς τους τίτλους στο 70% κατά μέσο όρο της ονομαστικής τους αξίας, οπότε έδωσε 38,5 δισ. ευρώ. Μετά την ανταλλαγή θα έχει ομόλογα αξίας 16,5 δισ. ευρώ, δηλαδή η ζημία θα ανέλθει στα 22 δισ. ευρώ.